Design Cabinet CZ

Unie grafického designu o. s.

Unie grafických designérů - logo Posláním Unie grafického designu (UGD) je vysvětlit laické veřejnosti i zadavatelům ve firmách nebo institucích smysl grafického designu a pravidla spolupráce s designéry. Tento cíl bude Unie naplňovat pomocí článků, přednášek, výstav a dalších aktivit. Smyslem sdružení je dát zadavatelům větší jistotu investice a profesionality. Bude všemi dostupnými prostředky propagovat grafický design jako vysoce odbornou a důležitou součást našeho života, spolupracovat se státními i nestátními, tuzemskými i zahraničními institucemi, univerzitami, spolky aj., a u těchto institucí prosazovat zájmy oboru, sdružení a jeho členů. Mezi skupiny, s nimiž bude Unie v kontaktu, patří zejména laická veřejnost, grafičtí designéři (nečlenové) a média. Ing. Milan Sládek, předseda Unie, mobil + 420 737 721 567, milan.sladek@dostdobrydesign.cz Mgr. Filip Blažek, mluvčí Unie, mobil + 420 775 223 197, filip@designiq.cz Ondřej Kafka, mluvčí Unie, mobil + 420 602 620 709, font@kafka.cz

Kontaktní údaje

WWW: www.uniegd.cz
E-mail: info@unie-grafickeho-designu.cz
Adresa: Unhošťská 2191 , Kladno, 272 01

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Česká Stavební Akademie
  • Slovenské centrum dizajnu
  • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství