Design Cabinet CZ

04.07. 2017

Projekt z ateliéru Environmental Design v Liberci

Projekty

Studentka ateliéru Environmental Design na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci se ve své diplomové práci zabývala drobným památným místům v Jizerských horách.

Projekt s názvem Tajemství Jizerských hor spočívá ve zmapování pomníků a křížků v celé oblasti Jizerských hor. Cílem práce bylo vyhledání a zaznamenání pamětních míst, často ve špatně přístupných oblastech hor, které prostřednictvím výtvarného zpracování přibližuje autorka Eva Burešová veřejnosti. Tím poodhaluje tajemství a zpřístupňuje i staleté příběhy, které jsou v memoriálech ukryty. Od počátku bylo snahou zpracovat a přiblížit místním i cizím lidem tyto pamětní místa prostřednictvím výtvarného vyjádření. Autorka ze shromážděných zdrojů z knih a webových stránek vytvořila zcela nový ucelený seznam a rozdělila křížky a pomníčky do několika kategorií.

„Při tvorbě seznamu jsem si křížky a pomníčky značila do turistické mapy. S přibývajícími tečkami začala vznikat velmi zajímavá struktura… to mě přivedlo k myšlence vyjmout tyto body a přemístit je na zcela nový podklad – malířské plátno,“ uvádí Eva Burešová. Pocity z hledání a návštěvy těchto tajemných míst v divoké krajině Jizerek převedla otisknutím půdy a rostlin na plátno bez použití štětců, ale za pomoci vlastních rukou, větví, mechu a trávy. Eva dále komentuje: „Vracela jsem se proto zpět na známá místa a objevovat nová, kde jsem postupně sbírala hlínu a rostliny, které jsem následně použila…“

Projekt byl vystaven v prostorách Technické univerzity v Liberci. Autorka také uvažuje o knižním zpracování svého seznamu a o další studii, která by se zabývala myšlenkou, proč na některých místech dochází ke shlukování určitých událostí.

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Česká Stavební Akademie
  • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
  • Slovenské centrum dizajnu