Design Cabinet CZ

07.05. 2021 - 30.05. 2021

Art in progress: keramika, sklo, šperk

Výstavy

V Slovenskom inštitúte v Prahe sa do 30. mája 2021 koná výstava Art in Progress: keramika, sklo, šperk, ktorá vznikla v spolupráci s Katedrou úžitkového umenia Vysokej školy výtvarných umění v Bratislave. Výstava je realizovaná v rámci Roku slovenského dizajnu 2021.

Vystavujúcimi autormi a autorkami sú pedagógovia a pedagogičky, absolventi a absolventky, študenti a študentky katedry. Katedra zastrešuje výučbu v troch médiách - keramika, sklo a šperk. 

Výstava ako celok je dokumentom a svedectvom o neutíchajúcom tvorivom procese, o inšpirácii históriou a jej oživovaní v nových témach, o konceptuálnom a analytickom uvažovaní, o hľadaní podstaty vecí na pomedzí umenia a dizajnu, ale aj o nadväzovaní dialógu medzi autormi a divákmi.

Už zo samotnej definície katedry je teda zrejmé, že špecializácia jednotlivých ateliérov kladie dôraz na prácu s konkrétnym materiálom, čo v dnešnej dobe možno vnímať aj jako určitú výzvu voči stále viac dematerializovanému umeniu a virtuálnemu navrhovaniu. Popri dôraze kladenom na ovládanie „remesla“ však katedra študentom súčasne dáva priestor zaoberať sa témami, ktoré s predmetom ich štúdia zdanlivo nesúvisia: počnúc konceptuálnymi prístupmi až po použitie nových technológií a materiálov. Tvorba pedagógov, absolventov a študentov prezentovaná na tejto výstave naznačuje, že aj predmety s označením „úžitkové“ v sebe môžu skrývať aktuálne témy, symboly doby alebo spoločenskú kritiku. Tento aspekt umožňuje zasadzovať „úžitkové médiá“ / dizajn do širších spoločenských, kultúrnych súvislostí a posúvať hranice medzi „úžitkovým“ a „umeleckým“.

Vystavující autori

Pedagógovia katedry

 Matúš Cepka, Patrik Illo, Jana Machatová, Palo Macho, Markéta Nováková, Daniel Piršč, Kristýna Španihelová, Karol Weisslechner Absolventi a študenti

Jana Nemethová Bálik, Kristína Blišťanová, Lucia Bartková Čiernik, Peter Ďuriš, Eva Hudecová, Barbora Jamrichová, Simona Janišová, Kristína Kollarovicsová, Igor Kováč, Viktor Kováč, Lucia Kováčiková, Michaela Stanová Koprdová, Vladimíra Labudová, Katarína Raškovičová, Zuzana Svatíková, Zuzana Šuleřová, Viktor Tabiš

 

 

Výstava bude pre verejnosť sprístupnená po uvoľnení protipandemických opatrení.

 

Slovenský inštitút v Prahe, nám. Republiky 1037/3, Praha 1

Pondelok – piatok od 13 do 18 hodin

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu