Design Cabinet CZ

07.01. 2024 - 07.01. 2024

Cena udržitelnosti a produktové ekologie

Soutěže

V soutěži o Národní cenu za studentský design uděluje ocenění Národní cenu za studentský design *GRAND, Národní cenu za studentský design *JUNIOR, Excelentní studentský design a Dobrý studentský design mezinárodní porota. Vedle rozhodnutí mezinárodní poroty udělují zvláštní ceny rektoři, děkani, ředitelé muzeí, významných institucí a ateliérů.

Poprvé udělil své odborné ceny prof. ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA, vedoucí Ústavu  udržitelnosti a produktové ekologie  Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické ČVUT v Praze. Vybral si projekt Vlnění Anežky Kotkové, práci Koloběh oleje Petry Rudolfové a Festivalový stolek Karolíny Petřekové.    

Anežka Kotková    
Oděvní  kolekce Vlnění  - využití odpadní ovčí vlny, Fakulta textilní Technické univerzitv v Liberci pod vedením Mgr. art. Zuzany Veselé.
„Návrh citlivým a estetickým způsobem zpracovává nevyužívaný přírodní materiál. Odpadní vlna díky projektu získává novou funkci a nestává se odpadem. Celkové pojetí projektu je sladěné s charakterem i přírodním původem materiálu.“
https://www.studentskydesign.cz/cs-cz/detail/940/; https://www.designcabinet.cz/rozhovor-pro-narodni-cenu-za-studentsky-design-2023-anezka-kotkova

Petra Rudolfová    
Třídění kuchyňských olejů Koloběh oleje, UMPRUM v Praze pod vedením
MgA. Romana Vrtišky, MgA. Vladimíra Žáka a MgA. Petra Háka.
„Cena za ekodesign zaměřený na významné téma odpadového hospodářství. Cena za odvahu řešit problematický úkol recyklace odpadních látek vznikajících ve velkém množství“
https://www.studentskydesign.cz/cs-cz/detail/845/

Karolína Petřeková
Festivalový stolek - Upcyklace z odpadních reklamních fólií,  Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze pod vedením
prof. akad. arch. Jana Fišera a M. A. Henriety Nezpěvákové, Ph.D.
„Cena za nápadité ekodesignové řešení mající sociální a kulturní přesah. Cena za vhodné využití odpadních materiálů v produktu, který je smysluplný a dobře využitelný.“
https://www.studentskydesign.cz/cs-cz/detail/962/

Ceny předal oceněným studentům prof. ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA, vedoucí Ústavu  udržitelnosti a produktové ekologie  Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické ČVUT v Praze.

Práce lze vidět na výstavě Nový (z)boží! v Galerii české spořitelny v Praze v Rytířské ulici 29.
https://www.designcabinet.cz/novy-z-bozi-narodni-cena-za-studentsky-design-2023

Lenka Žižková
Foto: Tomáš Bican

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu