Design Cabinet CZ

16.07. 2021 - 16.07. 2021

Čestmír Suška - Světlo v soše

Výstavy

Od poloviny černa 2021 si lze v pražské galerii Kuzbauch prohlédnout výstavu Čestmíra Sušky Světlo v soše. Dutiny, výřezy a průhledy skrze objekt často umožňují celý vnitřní prostor soch zcela naplnit světlem; díky tomu pak můžeme nahlédnout i do vnitřního světa objektu, který bývá divákovi povětšinou skryt.

Čestmír Suška se dostal do širšího povědomí zejména svými velkoformátovými, prořezávanými ocelovými sochami. Ty už z dálky lákají diváka mihotavými záblesky světla problikávajícího skrze výřezy. Jakmile divák přistoupí blíže, může se naplno ponořit do hry světla a stínů, jak sluneční paprsky proudí skrze otvory v ornamentálních vzorech. Čestmíra Sušku tento princip vpuštění světla do nitra sochy provází takřka po celou dobu jeho tvorby a stává se jeho signifikantním prvkem.

V průběhu své tvorby si Čestmír Suška prošel několika tvůrčími obdobími, kdy se vždy hlouběji ponořil do jiného materiálu, ať to bylo dřevo, hlína, ocel, kámen nebo sklo. Vždy se snažil pokorně pracovat s jejich surovou formou a nalézat mezi jednotlivými materiály a svými principy průsečík. Vzniklo tak i několik soch, které mají sice stejnou tvarovou formu, ale použitím jiného materiálového média získala každá socha zcela jinou interpretaci Suškových principů.

Výstava Světlo v soše nabízí nejen nevšední příležitost vidět soubor skleněných plastik Čestmíra Sušky, které doposud ještě nikdy nebyly společně vystaveny, ale divák také se může přesvědčit, jak odlišně mohou působit tvarově příbuzné objekty z různých materiálů.
 

Foto Gabriel Urbánek a Barbora Mráčková

 

Galerie Kuzebauch , Říčanova 753/19, Praha 6 – Břevnov

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu