Design Cabinet CZ

27.06. 2022 - 21.08. 2022

Deserting. / 20. výstava diplomových prací absolventů ročníku 2021/2022

Výstavy

Do 21. srpna. 2022 si lze v Technickém muzeu v Brně prohlédnout 20. ročník diplomových prací absolventů Odboru průmyslového designu Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně v akademickém roce 2021/2022.

Výstavy diplomových prací absolventů ÚK FSI VUT v Brně mají v brněnském Technickém muzeu tradici sahající do roku 2004. Letos jsou na výstavě ke zhlédnutí plakáty zobrazující vizualizace studenty navržených výrobků, modely produktů v měřítku a ukázky 3D animací.

Designérské diplomové projekty představuje letos 10 diplomantů:

Dominika Csadiová, obytné plavidlo; Magdalena Danková, stolní fundus kamery; Juraj Klas, vírník; Karolína Krulová, zahradního rider s elektrickým pohonem; Kateřina Monsportová, oftalmologický excimerový laser; Jakub Růčka, městské elektrokolo; Eliška Trněná, jednolůžkové hyperbarická komora; Jonáš Truhlář, obojživelné záchranářské vozidlo; Kristína Vančíková, bezobslužný robotický skladový systém; Jan Vítek, motocykl na elektrický pohon.

 

30 let výuky průmyslového designu na FSI VUT Brno / Stručná historie vzniku oboru na FSI VUT Brno
Výuka designu vycházela z iniciativy skupiny architektů při FA VUT a Institutu průmyslového designu v Brně (prof. ing. arch. Milana Moráně, prof. ing. arch. Zdeňka Denka, ing. arch. Mojmíra Čevely ad.), kteří od roku 1986 zavedli na tehdejší Fakultě strojní VUT Brno 2leté mezioborové studium „Průmyslový design-management“.

Tato forma studia byla ukončena v roce 1991. V Ústavu konstruování FSI VUT byl založen Odbor průmyslového designu s vedoucím ing. arch. Milošem Klímou, CSc. K 1. 10. 1991 byly OPD přiděleny první učebny. V akademickém roce 1991/92 pak byla v letním semestru zahájena výuka designu v tzv. nultých ročnících. M. Klíma zkoncipoval 5letý magisterský program „Průmyslový design“, jehož řádná výuka byla započata na podzim roku 1993. (Tedy o rok dříve než výuka designu na Fakultě výtvarných umění VUT.) V následujícím akademickém roce 1994/95 byl ale obor přejmenován na „Průmyslový design ve strojírenství / Industrial design“, proto, aby se jeho charakter i v názvu odlišil od nově vzniklého Ateliéru produktového designu na FaVU VUT.

V letech 1996–2014 vedl Odbor PD doc. ing. arch. Jan Rajlich, od září 2014 je vedoucím OPD doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

Na podzim 2021 jsme si tedy připomínali 30 let od založení Odboru průmyslového designu ÚK FSI VUT Brno, na jaře 2022 třicet let od zahájení výuky průmyslového designu a v říjnu roku 2023 to bude 30 let od započetí řádné výuky oboru Průmyslový design.

Podrobněji v článku J. Rajlicha „Design na FSI VUT a co předcházelo…“, viz http://dokumenty.uk.fme.vutbr.cz/PD/PD_almanach_krasne_stroje_I.pdf).

Studenti designu ÚK FSI VUT získali již více než 120 významných ocenění v různých designérských soutěžích, například mnohá ocenění v dřívějších soutěžích DC ČR Dobrý design, v poslední době to byly například ceny a finálová umístění v prestižních mezinárodních soutěžích jako Electrolux Design Laboratory Londýn, MID Design Intel, Canon Design, Roca Design Contest Barcelona, Zebra Design Tokyo, BIO Lublaň, Talent designu Zlín a další. Třikrát již získali Red Dot Design Award. Na podzim 2011 byla brněnská škola designu na ÚK FSI VUT také vybrána mezi 100 světových škol designu, které byly představeny na výstavě u příležitosti světového kongresu IDA (International Design Aliance).

 

Výstavy studentů průmyslového designu z ÚK FSI VUT v Technickém muzeu Brno i jinde…
První tři velké výstavy projektů studentů designu FSI VUT Brno se konaly v galeriích Design centra České republiky v Brně a Praze v letech 1996, 1997 a 2004. V Technickém muzeu v Brně se poprvé výstava diplomových prací uskutečnila v roce 2004. Od té doby se koná pravidelně až po dnes.

Studentské práce byly ale představeny veřejnosti i na desítkách dalších výstav v ČR i v zahraničí. Významnou událostí byla například brněnská výstava Design My Love v galerii ikonického National Institute of Design v indickém Ahmedabadu v roce 2011.

 

V akademickém roce 2021/2022 studuje v 1. až 3. ročníku bakalářského studia a v 1. a 2. ročníku navazujícího magisterského studia na OPD design celkem kolem 90 studentů. V Odboru průmyslového designu ÚK FSI VUT Brno působili jako interní pracovníci Kamil Balák; Ing. et ing. arch. Vladimír Haltof, Ph. D.; doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.; doc. ing. arch. Jan Rajlich; ing. Dana Rubínová, Ph. D.; akad. soch. Josef Sládek, ArtD.; ing. David Škaroupka, Ph. D. Jako externisté akad. soch. Tamara Buganská; ing. Eva Fridrichová, Ph. D.; doc. ing. arch. Jan Hrubý; doc. ing. Branislav Jelenčik, ArtD., Dip. Mgmt.; ing. David John; PhDr. Dagmar Koudelková; ing. arch. Martin Kovařík, Ph. D.; MgA. Michaela Roudnická; Mgr. Svatopluk Řezníček; ing. Jaroslav Štigler; Mgr. Michal Trávníček; ing. Petr Uhlíř; ing. Tomáš Vevera a ing. Mgr. Anna Vávrová. Jako doktorandi zde působili ing. Richard Sovják, ing. Martin Krčma, ing. Darina Zelenitca a ing. Pavol Lupták.

Magisterský obor „Průmyslový design ve strojírenství / Industrial design“ absolvovalo na ÚK FSI VUT Brno od r. 1997 již přes 370 mladých designérů. Letošní magisterské státnice (červen 2022) byly v pořadí dvacáté šesté.

 

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno-Královo Pole

 

Více informací v příloze a na http://www.vutdesign.cz/; https://www.facebook.com/opdukfsivut/; www.technicalmuseum.cz

 

 

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu