Design Cabinet CZ

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)

AMSP _logo s českou popiskou_eps Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) je postavena na třech základních pilířích: nezávislost, odbornost, praxe.*** Sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Zastupuje zájmy cca 254 000 podnikatelských subjektů. Členskou základnu tvoří také i úspěšné české firmy - držitelé nejrůznějších ocenění (Firma roku, Živnostník roku, Štika českého byznysu apod.) *** Členům asociace poskytuje především Informační servis cíleně zaměřený na segment malých a středních firem – novinky z oblasti bankovních produktů, marketingu, vzdělávání, podpory exportu, statistiky, legislativy apod., dále také poradenství v oblasti právní, daňové, úvěrové, technických překážek obchodu, prevence pohledávek, průmyslového a retailového pojištění apod. Obecně prosazuje asociace zájmy malých a středních firem i živnostníků vůči vládě a dalším institucím ve všech oblastech své činnosti, a to především v rámci připomínkového řízení k nové legislativě týkající se podnikání malých a středních firem, dále prostřednictvím své aktivní účasti v poradních orgánech ministrů, v hodnotitelských komisích, odborných výborech. *** K prioritám asociace patří rovněž ocenění práce a výsledků malých a středních firem i živnostníků, proto AMSP ČR poskytuje záštitu nad podnikatelskými soutěžemi jako např. „DHL Exportní cena Unicredit“, „OCP-Ocenění českých podnikatelek“, dále je odborným garantem soutěže bankovních produktů „Zlatá koruna“, „Štiky českého byznysu“ a unikátního projektu „HSBC grant pro exportéry“ nebo např. Festivalu Česká inovace. Asociace je vyhlašovatelem vlastního Grantového programu pro členy AMSP ČR pro hodnocení business plánů firem s finanční odměnou. *** Asociace realizuje cyklus unikátních nezávislých průzkumů o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání.

Kontaktní údaje

Telefon: +420 222 246 404
Mobil: +420 733 722 512
Fax: +420 222 241 553
WWW: www.amsp.cz
E-mail: amsp@amsp.cz
Adresa: Těšnov 5, Praha 1, Czech Republic, 110 00

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu