Design Cabinet CZ

Ateliér Textilní tvorba, FUD UJEP

Skuhravá Michaela - Blue, 2010 Náplní studia v ateliéru Textilní tvorba je především design oděvů a oděvních doplňků a veškeré úkony s tím související (technika šití, tvorba střihů, prostorová modelace, práce s materiály tradičními i netradičními, užívání klasických krajkářských a vyšívačských technik v současném pojetí, experimentování s novými technologiemi, tvorba desénů a autorských oděvních textilií). Paralelně je věnována pozornost textiliím volným a užitým, plošným i prostorovým objektům, se zaměřením na řešení interiéru, případně exteriéru. Tyto dvě oborové linie se v rámci studia vzájemně koncepčně prostupují a doplňují.

Kontaktní údaje

Jméno: Ateliér Textilní tvorba, FUD UJEP
Telefon: +420 475 285 111
Mobil: +420 606 901 419
WWW: fud.ujep.cz/katedry/kuu/textilni-tvorba/
E-mail: eliska.nova@ujep.cz
Adresa: Pasteurova 9, Ústí nad Labem, 400 96

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu