Design Cabinet CZ

Česká ergonomická společnost

Posláním společnosti je podporovat rozvoj ergonomie a její uplatnění v praxi. Klíčovým úkolem této stránky je sdružovat odborníky zabývající se rozvíjením a uplatňováním ergonomie v různých oblastech života a práce s cílem přispět zejména k optimalizaci vztahů mezi schopnostmi člověka a podmínkami pro jeho činnost.

Kontaktní údaje

Jméno: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., předseda ČES
Telefon: +420 221 015 845
Mobil: +420 723 922 291
Fax: +420 224 238 550
WWW: www.vubp.cz
E-mail: malys@vubp-praha.cz
Adresa: Jeruzalémská 9, Praha 1, Czech Republic, 116 52

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu