Design Cabinet CZ

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU Brno

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU Vzdělání v oboru Nábytkářství a Výroba a tvorba nábytku a Výroba nábytku je zaměřeno na oblast kreativní a konstrukční tvorby nábytku, užitných parametrů výrobků, nábytkového zbožíznalství a výrobních technologií, doplněné základními informacemi o řízení výroby, z oblasti prodeje nábytku a o vývoji a trendech v zařizování interiérů. Cílem studijního programu je připravit absolventy odborně zaměřené na efektivní zpracovávání a využívání obnovitelné suroviny - dřeva - v nábytkářském průmyslu, přispět k omezení spotřeby ropných produktů a zlepšit pohodu bydlení a práce kvalitním nábytkem. Bází vzdělání je výborná znalost zbožíznalství nábytku z hlediska materiálu, konstrukce, funkce, provedení, místa určení a somatických požadavků uživatele. Absolventi jsou schopni zastávat odborné technické funkce v oblasti kreativní a konstrukční tvorby nábytku, přípravy výroby, výrobní technologie a při prodeji výrobků, vykonávat nižší řídící funkce na různých úrovních pracovního zařazení nábytkářských podniků a architektonických kanceláří, zastávat funkci nábytkářských odborníků ve státní správě nebo v obchodních a jiných organizacích, jejichž činnost je zaměřena na produkty nábytkářské výroby, zejména v oblasti tvorby nábytku, poradenství a prodeje.

Kontaktní údaje

Jméno: Fakulta lesnická a dřevařská MZLU Brno
Telefon: +420 545 131 111
Fax: +420 545 211 422
WWW: www.mendelu.cz
E-mail: info.ldf@mendelu.cz
Adresa: Zemědělská 3, Brno, 613 00

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu