Design Cabinet CZ

Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně

Mezinárodní keramické sympozium Bechyně Rok 2006 byl pro konání bechyňského sympozia rokem jubilejním: od jeho založení uplynulo 40 let. Dnes bechyňské sympozium patří k nejstarším sympoziím keramiky na světě. Jubileum podmínilo i bilancování úspěchů české keramiky druhé poloviny dvacátého století. Již před rokem 1960 můžeme zaznamenat zvýšený zájem o keramiku. Nastupující generace keramiků dosáhla řady ocenění na Světové výstavě EXPO 58, kde Československo získalo celou řadu medailí. Úspěch se záhy opakoval: velké ocenění získala národní kolekce v roce 1960 na XII. Trienále v Miláně. Aktivita tvůrčí i výstavní vyvrcholila v monumentálně pojaté Světové výstavě keramiky, uspořádané roku 1962 v Praze, při pražském zasedání IAC ( International Academy of Ceramics ). Úspěch pražské výstavy byl připomínaný celá desetiletí. Posíleni úspěchem a mezinárodním uznáním, rozvíjeli českoslovenští keramici myšlenku pravidelných mezinárodních setkání na velkých výstavách. K aktivitě jiného druhu dala zkušenost, kterou získal dnes již zvěčnělý keramik, Lubomír Těhník, roku 1965 na pracovním setkání v rakouském Gmundenu. Tamní atmosféra byla natolik inspirující, že dala podnět ke vzniku českého sympozia. Tradice mezinárodního sympozia Bechyně byla založena roku 1966. U jeho zrodu stál organizační výbor, tvořený skupinou nadšených keramiků, z nichž sochaři Pravoslav Rada a Bohumil Dobiáš byli nositeli tradice sympozia po celých 30 let a Václav Šerák je jejím nositelem od prvopočátku až dodnes. Teoretickou podporu poskytlo Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, záštitu Ministerstvo kultury. Mateřským městem českého sympozia se od počátku stala Bechyně. Sympozium je nositelem jména tohoto města s dlouhou tradicí výroby keramiky. V Bechyni je od roku 1883 také Střední průmyslová škola keramická, která je hlavním místem konání sympozií. Škola má dobré vybavení i dostatečně prostorné dílny, aby mohla všem účastníkům poskytnout klid na tvůrčí práci. Jsou zde k dispozici základní keramické materiály, technická pomoc i výpal. Ubytování studentského typu je v koleji; každý účastník má samostatný pokoj. Bechyně nabízí nejen dobré podmínky k práci, je zde i řada možností k odpočinku. Zajímavé historické město má výstavný zámek, klášter, kostely i muzeum, stejně jako romantické okolí. Známé je bechyňské hudební léto, bohaté na koncerty rozličného žánru. Na sympoziu není jen program práce a oddechu: otevírá možnost k odborným diskuzím, k promítání fotek i k navázání nových přátelství. Pro všechny účastníky je zajímavá prohlídka výsledků předcházejících sympozií ve Sbírce keramiky Alšovy jihočeské galerie, instalovaná v rozlehlých sálech bývalého zámeckého pivovaru. Představíme-li si, že v letech 1966 – 2006 se více jak 300 keramiků zúčastnilo sympozií, uvědomíme si závažnost a kvalitu sbírky, která se stává skutečnou galerií světové keramiky. Konec sympozia uzavírá malá slavnost spojená s pracovní výstavou. Následuje výstava uspořádaná v Praze. Obecně prospěšná společnost Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně, zákonný zřizovatel sympozia, rozdělí posléze exponáty mezi sbírku keramiky Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Sbírku keramiky AJG v Bechyni. Sympozium končí…..

Kontaktní údaje

Jméno: Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně, o.p.s.
Mobil: +420 606 730 077
Fax: +420 326 905 171
WWW: sympozium-bechyne.com
E-mail: petr@atelier-design.cz
Adresa: Písecká 203 , Bechyně, 391 65

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu