Design Cabinet CZ

SUPŠ keramická Bechyně

SUPŠ keramicka Bechyně Tradice výroby keramiky v Bechyni sahá do 16. století. V polovině 19. století přicházeli do města noví odborníci. Díky nim a rovněž díky kvalitním místním surovinám se nejvíce rozvíjelo hrnčířství a kamnářství. Letitá tradice, kvalitní suroviny a zájem o rozvoj odborného školství vedly ke zřízení c. k. odborné školy keramické právě zde. Stalo se tak v únoru 1884, výuka byla zahájena v březnu téhož roku, "...aby žactvo v ní nabylo teoretické vědomosti směru technologického, uměleckého i obchodního, zároveň i znalostí praktického rázu uměleckého a zručností pracovních." Studium bylo tříleté, do roku 1910 zde mohli studovat pouze muži. Jedním z uměleckých vrcholů školy bylo období secese (1900 - 1914) a dalším pak 20. a 30. léta 20. století, kdy se škola úspěšně účastnila významných mezinárodních výstav. V polovině 30. let se podařilo ustát tlak na zrušení bechyňské keramické školy a její převedení do Prahy. Po druhé světové válce došlo k zásadní reorganizaci studijních oborů. V roce 1951 bylo studium změněno na čtyřleté s maturitou a byla dokončena velká přístavba školy. V roce 1954 byl zaveden nový studijní obor – technologie keramiky. V roce 1973 byl otevřen nový domov mládeže, v roce 1978 dokončena další přístavba – dílny točírna a sádrovna. V roce 1984 byl otevřen obor aplikovaná chemie, v roce 2000 obor tvarování průmyslových výrobků – průmyslový design, v roce 2006 obor propagační výtvarnictví – propagační grafika a v roce 2009 obor multimediální tvorba, který je vyučován od 1. 9. 2009. V souvislosti ze zaváděním nových nekeramických oborů došlo od 1. 9. 2009 ke změně názvu školy, a to na Střední uměleckoprůmyslovou školu, Bechyně, Písecká 203.

Kontaktní údaje

Jméno: Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně
Telefon: +420 381 213 121
Fax: +420 381 213 079
WWW: www.supsbechyne.cz
E-mail: reditel@supsbechyne.cz
Adresa: Písecká 203 , Bechyně , 391 65

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu