Design Cabinet CZ

FDULS v Plzni

FDULS budova - exterier Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS) Západočeské univerzity v Plzni, neboli Sutnarka, je mladá umělecká škola otevřená současným trendům na poli designu a užitého umění. Zakotvení v tradici jí dává návaznost na odkaz významného plzeňského rodáka a mezinárodně uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara. Fakulta například provozuje galerii nesoucí jeho jméno a uděluje prestižní Cenu Ladislava Sutnara. Specifikum školy spočívá v mezioborovosti, prostupech oborů a jejich přesazích uvnitř FDULS, ale i vně, směrem k ostatním fakultám. Výsledkem je úzká kooperace s technickými i humanitně zaměřenými fakultami Západočeské univerzity v Plzni. Mezifakultní spolupráce je podpořena také kreditním systémem výuky a existencí volitelných předmětů. Studenti FDULS mají tudíž k dispozici široké spektrum informací. Fakulta sídlí v moderní budově koncipované v duchu aktuálních světových trendů. Vybavení laboratoří, učeben a ateliérů je na velmi vysoké úrovni. Fakulta rovněž organizuje výtvarné kurzy pro veřejnost včetně přípravy na talentové přijímací zkoušky a mezinárodní letní školy umění ArtCamp (www.fdu.zcu.cz/artcamp). Pro studenty středních škol je určena každoroční soutěž Teendesign (www.fdu.zcu.cz/teendesign). Důležitou roli sehrála Sutnarka v projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Její aktivity se mimo jiné vážou ke slavným plzeňským osobnostem (Ladislav Sutnar, Jiří Trnka) a napravují kulturní paměť veřejnosti. Škola spolupracuje s řadou českých i zahraničních kulturních a vzdělávacích institucí, její studenti mají možnost získávat studijní i pracovní zkušenosti v zahraničí a zapojit se do řady mezinárodních projektů.

Kontaktní údaje

Jméno: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Telefon: +420 377 636 719
WWW: www.fdu.zcu.cz
E-mail: fdu@fdu.zcu.cz
Adresa: Univerzitní 28, Plzeň, 306 14

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu