Design Cabinet CZ

UVU - Unie výtvarných umělců

UVU Unie výtvarných umělců (od 1994 Unie výtvarných umělců ČR - UVU ČR) vznikla roku 1990 jako nástupnická organizace Svazu českých výtvarných umělců (SČVU) podle zákona o sdružování občanů. Je celostátní decentralizovanou střešní profesní organizací a sdružuje asociace, spolky, kluby, tvůrce volného umění (malba, grafika, socha) i autory ostatních oborů (průmyslový design, interiérová a nábytková tvorba, sklo, keramika, papír, kůže, šperk, hračka, módní návrhářství, grafický design, film, video, multimediální tvorba). UVU ČR vede Národní registr profesionálních výtvarných umělců a designérů působících na území ČR. Je Národním výborem International Association of Art – IAA/AIAP (UNESCO) a vydává mezinárodní identifikační kartu profesionálního výtvarného umělce. Udržuje kontakty se zahraničními partnery, uděluje prestižní ceny, podílí se na organizování výběrových řízení a soutěží. Je znaleckým ústavem pro obor výtvarné umění, poskytuje konzultace a vydává odborná stanoviska. Členům a zájemcům rozesílá e-informace, odborné veřejnosti je určena tato webová stránka (www.uvucr.cz).

Kontaktní údaje

WWW: www.uvucr.cz
E-mail: uvucr@uvucr.cz
Adresa: Malinovského náměstí 2, Brno, 602 0

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu