Design Cabinet CZ

VOŠ a SUŠ V. Hollara

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, to je současný název státní školy, která se po celou dobu své existence věnuje výuce dovedností a znalostí souvisejících s užitou grafikou. Užitá grafika se v průběhu 20. století stala významným komunikačním nástrojem lidské společnosti. Velký podíl na jejím vývoji v posledním období má rozvoj informačních technologií, který se velmi výrazně promítá i do výukového programu školy.

Kontaktní údaje

Jméno: VOŠ a SUŠ V. Hollara
Telefon: +420 272 111 224
WWW: www.hollarka.cz
E-mail: info@hollarka.cz
Adresa: Hollarovo náměstí 2 , Praha 3 , 130 00

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu