Design Cabinet CZ

VŠUP Praha

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Od začátku se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice ČR. Škola je rozdělena na šest kateder: architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace.

Kontaktní údaje

Jméno: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Telefon: +420 251 098 111
WWW: www.vsup.cz
Adresa: Náměstí Jana Palacha 80 , Praha 1, 116 93

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu