Design Cabinet CZ

17.09. 2010 - 31.10. 2010

Městské zásahy aneb prezentace výstavy v bývalé káznici je prvním zásahem v Brně

Výstavy

Prostory bývalé věznice v Brně u Cejlu se v současné době otevřely veřejnosti. Na tomto léta nevyužívaném místě je prezentována výstava projektu Městské zásahy v Bratislavě (2008) a Praze (2010). Městské zásahy návštěvníkovi představují místa v každodenní městské krajině a ukazují jejich potenciál pro využití, upravení apod.

Tato iniciativa vzešla z bratislavského ateliéru Matúše Valla a Olivera Sadovského (Vallo Sadovsky Architects) a z této aktivity, která původně neměla přílišné ambice, se uskutečnila výstava ve Slovenské národní galerii. Tímto projektem se nechala inspirovat také Praha, bylo založeno občanské sdružení Městské zásahy, které zaštiťuje aktivity spojené s tímto projektem. Příjemné je, že některé z návrhů již byly nebo se chystají být realizovány. Výstava v Brně zároveň otevřela výzvu k účasti na projektu Městské zásahy Brno 2011 (více na www.mestskezasahy.cz). Zchátralé prostory bývalé káznice by v budoucnu měly být přebudovány na plánované Kreativní centrum. Toto centrum by mělo za cíl podporovat absolventy uměleckých vysokých a středních škol, začínající podnikatele v kreativních průmyslech apod. Budou zde vybudovány také ateliéry, výstavní prostory nebo např. kavárna.

Návrhy z projektu Městské zásahy v Bratislavě (49 návrhů) a Praze (81 návrhů) jsou prezentovány na posterech pověšených na ocelových lankách. Instalace nápadně připomíná vyprané prádlo, které je pověšené na půdách našich babiček. Tato nostalgie se však rozplyne během prvních okamžiků prohlídky výstavy. Projekty, které umělci zpracovávaly mnohdy využívají pro svou realizaci nejmodernější techniku a materiály. Přesto si jednotlivé návrhy byly často velmi podobné. V Bratislavě autoři řešili spíše konkrétní problémy a snažili se najít řešení, v Praze byli více konceptuální. Nejčastěji se objevoval požadavek více zeleně do městského prostoru – a to nejen formou parků a odpočinkových ploch, ale i zeleň na mostech nebo dokonce domech. Dalším velmi častým problémem byly pěší nebo cyklistické stezky, rozhledny a vyhlídková místa, mosty, ploty, schody, mobiliář, využití prostoru mezi silnicemi v dopravních uzlech nebo prostorů pod mosty, využití vodního toku (to zejména v Bratislavě) především pro rekreaci apod. V Bratislavě autoři poukazovali kromě nedostatečného využití Dunaje také např. necitlivé a zbytečně časté umisťování nevkusných billboardů. Pražské návrhy mimo jiné reagovaly na členitou krajinu města a dostupnost jednotlivých míst, jako je např. tunel pod Vítkovem a jeho okolí.

Projekt Městské zásahy nabízí jistou alternativu k častým nevkusným a necitlivým úpravám města a poukazuje na situace a místa, která obyvatelé těchto měst cítí jako nevyhovující. Můžeme tak doufat, že bude přibývat zrealizovaných návrhů i měst, která se zapojí do projektu.

Budova bývalé městské káznice, Soudní ul. v Brně
Otevřeno út–ne 10.00–18.00 hod.
vstup volný

komentáře k obrázkům

13 – Extrement – AK2 navrhuje formou performance zviditelnit znečištěná místa v městské krajině, a to signálními kužely umístěnými přímo na psí exkrementy, odpadky apod. Cílem projektu je upozornit na problém, vyvolat jakoukoliv reakci a vyprovokovat diskusi

14 – Hromadné přístřeší pro bezdomovce – návrh zajišťuje několik míst na spaní pro lidi bez domova. Dvoumetrová konstrukce ze starého lešení je postavena kolem výdechu metra (teplý vzduch) u hlavního nádraží v Praze. Jednotlivá místa jsou oddělená OSB deskami a celá stavba je obalena polopropustnou folií (např. ETFE)

19 – autora vyprovokovala cedulka průchod zakázán u veřejného chodníčku ve Futurama Business Park. Jeho zásahem byla akce – odšroubování cedulky a zpřístupnit tak chodník veřejnosti

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu