Design Cabinet CZ

11.09. 2023 - 11.09. 2023

Mezinárodní porota Národní ceny za studentský design 2023 zasedala - reportáž

Soutěže

Mezinárodní porota soutěže o Národní cenu za studentský design 2023 zasedala v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze 7. září 2023. Vzrušivé jednání probíhalo celý den. Hodnotilo se 109 nominovaných prací. 

 

Porota rozhodla o titulu Národní cena za studentský design *GRAND, Národní cena za studentský design *JUNIOR, 6 prací ocenila jako Excelentní studentský design a 13 pracích přidělila titul Dobrý studentský design. 

 

Mezinárodní porota pracovala ve složení

 • Mgr. et MgA. Jan Čtvrtník, Senior Product and Industrial Designer, firma Liebherr, doktorand VŠUP, Německo

 • Ing. arch. MgA. Květa Čulejová, Design Cabinet CZ, Roháč Stratil architektonický ateliér 

 • Doc. ing. art. Boris Hála, Ph.D., emeritní pedagog, ATAK Design, Brno 

 • Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., Muzeum Prahy, sbírky skla a porcelánu

 • Mgr, Jiří Hulák, Národní technické muzeum, vedoucí odd. průmyslového designu 

 • Doc. akad. soch. Pavel Jarkovský, emeritní pedagog, zakladatel pracoviště Ateliéru keramiky v Dubí

 • Mgr. Art. Tomáš Kadeřávek, studio a galerie Tokivo, Kopřivnice 

 • PhDr. Dagmar Koudelková, Národní centrum nábytkového designu, Grand Prix Mobitex, Brno

 • PhDr. Iva Knobloch, Ph.D., Uměleckoprůmyslové museum v Praze, vedoucí Centra designu a užitého umění 

 • Olo Křížová, Czech Fashion Council, fashion stylist, visual artist, Brno

 • Mgr. Martina Lehmannová, Svaz měst a obcí ČR, sekce pro projekty a inovativní přístupy

 • M. A. Pavel Masopust, ArtD., 3Designer, Slovensko

 • MgA. Petra Miškejová, ředitelka projektů, oděvní designérka, doktorandka FA ČVUT 

 • MgA. Kryštof Nosál, Nosál Design 

 • MgA. Jičí Přibyl, zakladatel studia Koncern

 • PhDr. Pavla Rossini, kurátorka a autorka mezinárodních projektů, Dánsko

 • Mgr. art. Michal Staško, Staško Design, Slovensko 

 • MgA. Tereza Svobodová, Under-construction architects

Nezávisle na hodnocení mezinárodní poroty udělili zvláštní finanční ceny: 

 • Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

 • Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

 • Děkan fakulty Multimediálních komunikací UTB ve Zlíně 

 • Děkanka Fakulty umění a design UJEP v Ústí nad Labem, Exit Design 

 • Ředitel Ústavu konstruování fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

 • Vedoucí Ústavu designu Fakulty architektury ČVUT v Praze

 • Vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie FTOP VŠCHT v Praze 

 • Ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze

 • Generální ředitel Národního technického muzea v Praze

 • Česká ergonomická společnost

 • Unie profesionálních designérů

 • Nadace českého výtvarného umění 

 • Studio ATAK Design, Brno 

 

 

Lenka Žižková

Foto: Edvard Miškej

Naši partneři:

 • Slovenské centrum dizajnu