Design Cabinet CZ

16.11. 2018 - 25.11. 2018

Národní cena za studentský design 2018

Soutěže

Výsledky soutěže

Lenka Žižková

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo společně s otevřením výstavy Nový (z)boží! / New G(o)ods! 16. listopadu 2018 v kreativním prostoru DEPO2015 v Plzni.  

Vítězkou Národní ceny za studentský design 2018 * GRAND se stala Markéta Oličová z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem s prací Hmatové písmo a piktogramy Tactus Type. Získala cenu Českých center (týdenní rezidenční pobyt v některé z evropských metropolí se sídlem Českých center), luxusní hodinky ELTON hodinářská s vyrytým jménem, pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni, výrobky firem Tescoma s.r.o., IKEA ČR, knihu z produkce nakladatelství Albatros Media, a.s. v hodnotě 2 000 Kč, roční předplatné časopisu Font a Brand & Stories.

Národní cenu za studentský design 2018 *JUNIOR vybojovala Denisa Váňová ze Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí za práci Srůst (jsme stroje, stačí opravit). Obdržela pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, knihu z produkce nakladatelství Albatros Media, a. s. v hodnotě 2 000 Kč, výrobky firem Tescoma s.r.o., IKEA ČR a roční předplatné časopisů Font a Brand & Stories.

Ocenění Excelentní studentský design 2018 získali

Soňa Juríková z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni s prací Slabikář - do světa slov;
Jakub Novotný z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze za dílo Vizuální styl a katalog Aš po Už/horod;
Barbora Cekotová z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze za práci Ručně psaná písma (předlohy pro psaní);
Pawel Ratajczyk z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně za dílo Digitální román Vyraj;
Tuan Vuong z Fakulty umění a designu UJEP v Ústéí nad Labem za práci autorské písmo Phởnetic.

Ocenění studenti si odnesli produkty firem IKEA ČR, s.r.o. a Tescoma s. r. o. a knihu z produkce nakladatelství Albatros Media, a. s. každý v hodnotě 1 000 Kč.

Ocenění Dobrý studentský design 2018 si odnesli

Anna Eštoková z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni za práci Plzeňský architektonický manuál;
Ema Cepková z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně za dílo Vizuální identita mesta Svätý Jur;
Veronika Homolová z  Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem za práci Ilustrovaná kniha Vznik světa;
Ilona Horníčková z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni s dílem Knížky o písmu;
Zuzana Votrubcová z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni za práci  Průvodce sazbou v Adobe InDesign we trust;
Adam Komůrka z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně za práci Design na hranici (vizuální komunikace konference Design);
Petr Pavčo z Ústavu průmyslového designu Fakulty architektury ČVUT v Praze za práci Digitální heroin Plej;
Karla Gondeková z  Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem za dílo interaktivní hra Stampic;
Martin Kadlec a Martina Scholleová z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni za práci 100 let češství (černý humor); 
Kristýna Gregorová z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni za deskovou hru a nástěnnou časovou osu #100letí!
Sabina Chalupová z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha za autorskou výtvarnou techniku a její aplikace do vlastních grafických děl;
Lenka Šlapáčková ze Soukromé Střední umělecké školy grafické a Vyšší odborné školy grafické, Jihlava za deskovou hra Panika

Ocenění studenti si odnesli produkty firem IKEA ČR, s.r.o. a Tescoma s. r. o. a knihu z produkce nakladatelství Albatros Media, a. s., každý v hodnotě 500 Kč.

 

Zvláštní ceny udělili studentům děkani vzdělávacích institucí, profesionální sdružení a muzea  

Cenu Design Exit ( 30 000 Kč) udělil Pawlovi Ratajczykovi z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem;

Ceny děkana Fakulty designu a umění Západočeské univerzity v Plzni (celkem ve výši 56 000 Kč) získali Kristina Bártová (FDU LS) , Martin Kadlec a Martina Scholleová (FDU LS), Pawel Ratajczyk (FMK UTB), Karla Gondeková (FUD UJEP), Jáchym Bouzek (VOŠG a SPŠG Praha), Sabina Chalupová (VOŠG a SPŠG Praha) a Denisa Körnerová VOŠG a SPŠG Praha;

Cenu ředitelky Uměleckoprůmyslového musea (odkoupení vybraného exponátu do muzejních sbírek za přiměřenou cenu) získala Soňa Juríková (FDU LS);

Cenu Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea (5 000 Kč) obdržela Markéta Blažková  (SUŠ Ostrava);

Asociace užité grafiky a grafického designu (3 000 Kč) udělila zvláštní cenu Markétě Oličové (FUD UJEP);

Nakladatelství Albatros Media, a. s. vybralo knihy Václavy Podhráské (FDU LS) a Soni Juríkové (FDU LS), kterým umožní jejich vydání.

Cenu brněnského studia DesignATAK (dvoutýdenní placenou stáž ve studiu a knihu Kobobook) udělilo Soni Juríkové (FDU LS).

Do letošního ročníku, v němž se soutěžilo v široké škále oborů vizuální komunikace se přihlásilo 91 autorů s 95 pracemi z 8 univerzit a 8 vyšších odborných škol a středních odborných škol. Jejich práce hodnotily tři nezávislé poroty: vysokoškolská porota byla složena z pedagogů vysokých škol a univerzit, středoškolská porota složená z pedagogů středních a vyšších odborných škol a mezinárodní porota byla složena z kurátorů muzeí, nezávislých expertů a nejlepších profesionálních designérů ČR. Celkem hodnotilo studentské práce 28 profesionálních vysokoškolských a středoškolských pedagogů, grafických designérů, expertů a kurátorů designu. 

Soutěž a výstava mohly proběhnout díky finanční podpoře firem Grund, a. s., Domu bytové kultury Praha a. s. a nadace Jablotron a materiálové podpoře firem Česká centra, Elton hodinářská, a.s., Design ATAK, IKEA ČR, s. r.o., Albatros Media a. s., Tescoma s. r. o., Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015.

Grafický vizuální styl soutěže a katalogu vytvořil student Jakub Heyduk z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.

Vyhlašovatelem letošního ročníku soutěže byly nadační program Design Cabinet CZ, nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015, zahraničním partnerem je Slovenské centrum dizajnu.  

Více informací v přílohách a na www.studentskydesign.cz

 

 

 

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu