Design Cabinet CZ

02.07. 2021 - 03.12. 2021

Národní cena za studentský design 2021! Co dál? Instrukce k dalšímu postupu.

Soutěže

 1. Do poloviny července dostanou autoři přihlášených prací registrační soutěžní číslo (soutěž je anonymní). Do té doby se registrační poplatky neplatí! 

 2. Samoplátci dostanou k registračnímu číslu fakturu se 14 denní splatností.

 3. Pokud registrační poplatky platí škola, dostane společnou fakturu pro všechny přihlášené práce se 14 denní splatností. 

 4. Během srpna posoudí přihlášené práce dvě nezávislé mezinárodní pedagogické poroty.

 5. Na konci srpna budou zveřejněny práce nominované na Národní cenu za studentský design, a to na stánkách www.studentskydesign.cz http://www.designcabinet.cz.

 6. Nominovaným autorům a školám budou informace o dalším postupu zaslány e-mailem. 

 

Co se bude dít déle

 

 • 9. září 2021 bude zasedat mezinárodní jury. 

 • 17. listopad – 6. prosinec 2021 se představí v kreativním prostoru DEPO2015 v Plzni výstava oceněných prací Nový (z)boží! / New Go(o)ds! 

 • 3. prosince 2021 – proběhne slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o Národní cenu za studentský design 2021 v plzeňském kreativním prostoru DEPO2015.

 • 8. prosinec 2021 – konec února 2022 proběhne výstava oceněných a vybraných nominovaných prací Nový (z)boží / New G(o)ods! Národní cena za studentský design 2021 v pražské Galerii České spořitelny, a. s. 

 

To vše za předpokladu, že nebudou vyhlášena nějaká epidemiologická opatření.

 

Soutěží se o profesionální a společenskou prestiž, více než 100 000 Kč, domácí i zahraniční odborné stáže (včetně ubytování a letenek) a další hodnotné odměny.

 

Informace najdete vždy na: www.studentskydesign.cz a http://www.designcabinet.cz.

 

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

 • Slovenské centrum dizajnu