Design Cabinet CZ

08.02. 2021 - 16.04. 2021

New Glass Selection

Výstavy

V pražské Galerii Kvalitář vystavuje do 16. dubna 2021 na výstavě New Glass Selection společně s Janem Houserem a Jiřím Krejčiříkem mladá designérka Anna Jožová z Ateliéru skla Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

 Výstava New Glass Selection propojuje umělce, kteří se ve své sklářské tvorbě pohybují na poli volného umění a umění užitého.

Anna Jožová studuje v ateliéru Sklo Ronyho Plesla. Během poměrně krátké doby si vybudovala svébytný designérský rukopis kombinující materiálovou pluralitu se sofistikovanou nadsázkou. Ikonickou sérií je bezesporu cyklus Líza, který humorně reaguje na tradiční technologii muránského skla, které je nahrazeno materiálem i technikou mnohem profánnější.

Experimentální a nekonvenční přístup autorka prokázala v dílech Keto a Gaia, které spojuje environmentálně-kritický aspekt. Zatímco sedimentární vrstvy díla Gaia v sobě obsahují písek z míst, která zaniknou vinou nepříznivých vlivů, cyklus Keto je založen na principu recyklace odpadního materiálu. Souborně můžeme v práci Anny Jožové vidět vysokou míru materiálové odvahy, se kterou k disciplíně skleněné vázy přistupuje – v jistých kritériích tohoto tradičního tématu využívá jeho mantinely, jindy je zcela záměrně, až satiricky překračuje.

 

Kurátor výstavy Jan Dotřel

Foto Petr Dejmek

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu