Design Cabinet CZ

02.07. 2022 - 16.10. 2022

Ohýbaný nábytek Josefa Macka

Výstavy

Ve výstavních prostorách Městského muzea v Bystřici pod Hostýnem probíhá do 16. 10. 2022 výstava Ohýbaný nábytek návrháře a designéra Josefa Macka

Problematice ohýbaného nábytku byla v minulosti věnována řada výstav, sympozií i odborných textů. Většinou se vztahovaly k počátkům výroby v 19. století, případně k produkci první poloviny 20. století. Nábytek poválečných desetiletí, který v posledních letech opět přichází do módy, je však stejně zajímavý, nabízí řadu otázek a také podnětů pro současnou tvorbu.

V roce 2014 byla ve výstavních prostorách zámku v Bystřici pod Hostýnem (a následně v Bratislavě, Brně a v Otrokovicích) vystavena pod názvem „Anonymní“ ohýbaný nábytek kolekce návrhů designérů, na něž se v průběhu času poněkud pozapomnělo: Radomíra Hofmana, Antonína Šumana a Josefa Macka. O návrhářích, kteří jsou pod výrobními vzory tehdejší produkce podepsáni, se nikdy příliš nemluvilo, modely byly většinou uváděny v duchu dobových zvyklostí pouze pod výrobním číslem. Za desítkami tisíc vyrobených židlí a křesel však stáli konkrétní lidé, kteří svůj život spojili s ohybem dřeva – výstava měla být tedy symbolickým uznáním jejich dovednosti.

Pro letošní rok připravila obecně prospěšná společnost Národní centrum nábytkového designu výstavu věnovanou poslednímu z trojice zmíněných podnikových návrhářů, Josefu Mackovi, který by v říjnu oslavil osmdesát let. Jeho dílo je nebývale rozsáhlé, jeho návrhy překvapivě různorodé: vedle tvarově kultivovaných modelů oceněných mnoha významnými cenami jsou zajímavé i „inovativní“ vzory založené na obměně jednotlivých dílů, vedle modelů vyráběných ve velkých počtech kusů se objevují na zakázku navržené židle či křesla a prototypy unikátního tvarového řešení.

Josef Macek (23. 10. 1942 – 19. 4. 2016) vystudoval SPŠ dřevařskou v Bystřici pod Hostýnem (1958–1962) a poté nastoupil do národního podniku TON v Bystřici pod Hostýnem, v němž pracoval téměř čtyři desetiletí: jako technik v závodě ve Frenštátě pod Radhoštěm (od 1962), jako konstruktér – návrhář výrobků (od 1966) a vedoucí návrhář (1993–2003) v Bystřici pod Hostýnem. Kromě úspěšných modelů sedacího nábytku z ohýbaného dřeva pro sériovou výrobu se podílel i na dalších „projektech“ podniku, například na návrzích sedacího nábytku pro Palác kultury v Praze (1978) a hotel Praha (1980), pracoval na rekonstrukci Národního divadla v Praze (1983), navrhl divadelní křesla pro rekonstruovaná divadla v Prostějově (1984), Kolíně (1985), Zlíně (1986), Ústí nad Labem (1992).

Na některých návrzích spolupracoval s Antonínem Šumanem; z více než osmi set položek, pod nimiž je Macek podepsán, tvoří velkou část úpravy starších vzorů a individuální návrhy na zakázku, přes devadesát položek je evidováno v databázi průmyslových vzorů.

Nejvyššího ocenění se Mackovým židlím (vedle sedacího nábytku navrhoval také stoly a stolky, věšáky a doplňkový nábytek) dostalo udělením ocenění Nejlepší výrobek Ministerstva průmyslu ČR v roce 1987 a 1988, Nejlepší výrobek Nábytkářského průmyslu let 1984, 1985, 1987 a 1988, Zlatá medaile Mezinárodního veletrhu spotřebního zboží Brno 1987 a Česká židle v roce 1995.

Záměrem organizátorů je prostřednictvím výrobků a prototypů, kreseb, fotografií a dalších dokumentačních materiálů připomenout celoživotní úsilí Josefa Macka o „dobrou židli“. Ve výstavě jsou zastoupeny jak ve své době ve velkých sériích produkované výrobní vzory, které tvořily základ výrobního sortimentu národního podniku TON, tak návrhy a prototypy nerealizované.

Výstava Ohýbaný nábytek Josefa Macka potrvá ve výstavních prostorách Městského muzea v Bystřici pod Hostýnem do 16. října 2022. Je realizována ve spolupráci s Městem Bystřice pod Hostýnem a za finanční podpory Zlínského kraje a akciové společnosti TON. Pro zájemce jsou připraveny komentované prohlídky a další doprovodný program.

Dagmar Koudelková

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu