Design Cabinet CZ

07.03. 2021 - 07.03. 2021

Olověný Dušan 2021

Soutěže

Spolek posluchačů architektury při Fakultě architektury ČVUT v Praze letos uspořádal již osmadvacátý ročník soutěže Olověný Dušan o nejlepší architektonické a designérské projekty na fakultě. Téma letošního ročníku – bez hranic – vycházelo z přesunu soutěže do online prostředí a z toho plynoucí příležitosti oslovit porotce a porotkyně ze zahraničí.

Mezinárodní porota své zkušenosti sdílela se studenty i širší veřejností v doprovodných přednáškách, které předcházely samotnému vyhlášení výsledků.

 

Cílem soutěže je zprostředkovat kritický pohled na fakultní výuku. Odborná nezávislá porota tak jako každý rok ocenila nejlepší projekty a ateliéry v kategoriích architektura, zahrnující studijní obory Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura, a design, zahrnující studijní obor Průmyslový design. Soutěže se automaticky účastnil každý student fakulty, který odevzdal semestrální ateliérový projekt.

V reakci na zpětnou vazbu, kterou přinesl minulý ročník, se rozhodli organizátoři soutěže pozměnit její koncept. Upustili od elitního pojetí soutěže soustředěné na formální galavečer a snažili se z Olověného Dušana vytvořit akci spíše přátelskou poskytující prostor pro sdílení praktických zkušeností poroty, která má studentům mnoho co předat.

 

Přesun soutěže do online prostředí umožnil pozvat do poroty architekty a designéry ze zahraničí, kteří nebyli limitováni tím, že by se museli dostavit osobně do Prahy. Letošní Samotnému vyhlášení vítězů předcházely krátké přednášky, které si pro studenty i širší veřejnost připravila mezinárodní porota, a které jsou ke zhlédnutí na facebookové stránce události akce.

Zázemí pro pořádání závěrečného vyhlášení výsledků ochotně poskytlo Centrum architektury a městského plánování pražského Institutu plánování a rozvoje, odkud byla akce živě streamována. Podařilo se tak navázat na předchozí spolupráci Spolku posluchačů architektury s CAMPem.

 

Kategorie design

V porotě pro kategorii design zasedli Simon Busse (Německo), Iza Rutkowska (Polsko) a dvojice Adam Tureček + Kristina Ambrozová (AAKK Forever). Společně nominovali dva ateliéry, z nichž vítězem se stal ateliér Fišer | Nezpěváková, který se tento semestr věnoval návrhu objektů tvořených technologií 3D tisku betonu a návrhu sedacího nábytku pro soutěž Andreu World International Design Contest 2020. Jako vítězný individuální projekt v kategorii design porota vybrala Rope_ky – boty z jednoho kusu lana, jejichž autorem je student Tadeáš Cienciala.

Nominované ateliéry – design:

Fišer | Nezpěváková (Andreu World International Design Contest 2020: Návrh židle nebo stolu v udržitelném designu), vítěz

Streit | Polák (Náramkové hodinky, Recyklovaná lana lezeckých stěn)

Nominovaní jednotlivci – design:

Tadeáš Cienciala – Rope_ky (Ateliér Streit | Polák), vítěz

Bianka Hudáková – Groove (Ateliér Fišer | Nezpěváková)

Karolína Petřeková – Veřejné WC (Ateliér Fišer | Nezpěváková)

Tereza Plšková – Disky Astron Martin Superleggera (Ateliér Jaroš | Bednář)

Klára Vinklárková – Smart Grow (Ateliér Jaroš | Bednář)

 

Kategorie architektura

Do poroty pro kategorii architektura přijali pozvání Filipa Dias (stu.dere / Portugalsko), Benjamin Iborra (Mesura / Španělsko), Rozálie Kašparová (IPR Praha), Marek Obtulovič (ODDO architects / Vietnam) a Andrej Olah (Grau Architects / Slovensko). Porota do užšího výběru nominovala dva krajinářsky zaměřené ateliéry, cenu Olověného Dušana z této dvojice získal ateliér Salzmann | Bečvářová, který na škole působí teprve druhým rokem. Z desítky nominovaných individuálních projektů si sošku odnesl Jan Trpkoš, který se ve vítězné práci zabýval plaskou krajinou.

Nominované ateliéry – architektura :

Salzmann | Bečvářová (Město Písek – Na Trubách, Stará plaská cesta, Železný Újezd – V Úličkách), vítěz

Sitta | Chmelová (Praha Vinoř – městské prostory a krajina, Roztoky u Prahy – Zámecký dvůr, Praha – park Horská, Velké Březno – místo ceremonií)

Nominovaní jednotlivci – architektura:

Kateřina Beránková, Anežka Vonášková – Re(vize) krajiny (Ateliér Salzmann | Bečvářová )

Filip Gjorgiev – Water, wine and contemplation (Ateliér Hanson)

Jan Holeček – Stará plaská cesta (Ateliér Salzmann | Bečvářová )

Jakub Hudeček – Vyšehradská stráň (Ateliér Kolařík)

Anna Laubová – Římskokatolický kostel v Praze-Holešovicích (Ateliér Rothbauer)

Diana Lučková – Vinořská promenáda (Ateliér Sitta | Chmelová )

Daniela Pisingerová, David Lašek – Chebská nábřeží (Ateliér Redčenkov | Danda)

Karolína Spálenská – Z Prahy do Staré Boleslavi (Ateliér Sitta | Chmelová )

Jan Trpkoš – Troj.(o)ko.lí (Ateliér Salzmann | Bečvářová )

Adam Zajaček – Rozšíření Supermarket WC (Ateliér Hájek)

 

Záznam vyhlášení výsledků Olověného Dušana 2021 je k dispozici na https://vimeo.com/518192385

Přednášky poroty, vítězné projekty a více informací o soutěži a Spolku posluchačů architektury naleznete na http://olovenydusan.cz/

Nominované a vítězné práce najdete na: http://www.olovenydusan.cz/

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu