Design Cabinet CZ

Recenze

 • Svět, který není, by mohl být

  20.10. 2020

  Svět, který není, by mohl být

  Recenze

  Knížka s názvem Svět, který není, dává vtipně najevo, co je ve vývoji člověka a společnosti dobře, a co špatně.

 • Stempel Tesař architekti_Nová Ves v Horách_foto Filip Šlapal

  26.08. 2020

  99 domů 3

  Recenze

  Kniha 99 domů 3 je autorským výběrem 99 nejlepších rodinných domů postavených v České republice v posledních šesti letech. Autorsky ji sestavil tým architektů Ján Stempel, Jan Jakub Tesař a Petr Pištěk, kteří působí na Fakultě architektury ČVUT v Praze a zároveň jsou známými a oceňovanými autory rodinných domů. Pro třetí díl bestselleru vybírali z více než třech stovek přihlášených realizací.

 • small

  13.08. 2020

  Design 4.0 – Mezičas

  Recenze

  V létech 2016 – 2018 probíhaly živé diskuse o potřebě vydávání českého tištěného periodika o designu, které by navázalo na předchozí časopisy Umění a řemesla (vydávalo Ústředí lidové umělecké výroby / Krásná jizba, později společnost stejného jména), Průmyslový design (vydával Institut průmyslového design a Design trend (vydávalo Design centrum ČR). Kdo je má ale vydávat, když si vláda neuváženě zrušila Design centrum ČR jako jediné metodické středisko podněcující rozvoj designu v jednotlivých odvětvích výroby?

 • Projektil_33-Nakladatelství UMPRUM-foto-Barbora Fastrová

  14.06. 2020

  Projektil 33

  Recenze

  novinka Nakladatelství Umprum

1 2 3

Naši partneři:

 • Slovenské centrum dizajnu