Design Cabinet CZ

06.11. 2020 - 06.11. 2020

Studenti Vysoké škol uměleckoprůmyslové nejúspěšnější v českých cenách za ergonomii

Soutěže

Většina světových i tuzemských ocenění designu se zaměřuje pouze nebo především na estetiku produktů. Objektivně hodnotit totiž celý komplex kvalit nelze mnohdy jinak než laboratorním testováním, což by organizátory cen neúměrně zatěžovalo. Dokonce i proslulé německé ceny red dot, které posuzování komplexních kvalit deklarují, to tak nedělají. Je to vidět nejen při pozorném sledování některých vybraných produktů, ale i z dokumentace, a potvrzují to také jednotlivě odborníci, kteří pracovali v porotách. Výjimkou v tomto směru je Česká cena za ergonomii designu, ovšem ta vedle tradičně subjektivního posouzení estetiky testuje pouze uživatelské kvality, ekonomické, ekologické a etické kvality jen odhaduje.

Testování ergonomie si organizátoři z České ergonomické společnosti mohou dovolit nejen proto, že jsou v oboru „doma“, ale také vzhledem k organizačně méně náročným podmínkám. Cena je totiž vyhlašována jednou za několik let, vždy když se sejde dostatek opravdu inspirativních nominací. Podmínkou k přijetí je důsledná dokumentace uživatelských kvalit daného produktu, která je pak testováním ověřována.

Letošní ceny za ergonomii jsou veřejnosti z médií již známy. Mnohé články však neuvádějí, že jména tří z šesti oceněných designérů jsou spojena s pražskou Vysokou školou uměleckoprůmyslovou, kterou absolvovali nebo ještě studují.

 

Petr Polák byl oceněn za cyklistovu audiovizuální komunikaci, která řeší dnes velmi ožehavý problém ohrožování chodců cyklisty a současně ohrožování cyklistů motoristy. Prvá část zařízení není ničím víc než „jen“ atraktivním typem zvonku na kolo, kterým je zvukově charakteristicky upozorňován chodec zejména při předjíždění cyklistou odzadu. Zatímco dříve byl zvonek na každém kole samozřejmostí, dnes z důvodu pochybné změny masových zvyklostí většinou chybí s výmluvou, že „přeci na každého zavolám, aby o mně věděl“. Atraktivní design zvonku má přilákat kupující k jeho pořízení, když už bezpečnost a ohleduplnost pro ně není dostatečným argumentem. Druhá část zařízení představuje barevně výrazný distanční praporek na zadní část kola, který spontánně donutí každého řidiče k většímu odstupu od cyklisty, aby si nepoškrábal brilantní lak svého auta. Ačkoli oceněný produkt je funkční v základních rovinách psychické ergonomie, jeho výrazná hodnota leží v rovině etické, podporuje společenskou odpovědnost.

 

Student architektury VŠUP Štěpán Smetana byl oceněn za návrh rekonstrukce železničního vozu s morálně zastaralými kupé na velkoprostorový. Jeho řešení je postaveno na podstatně ekonomičtějším principu, než jaký používá státní podnik ČD a současně eliminuje psychologické nedostatky soukromí způsobené umístěním sedadel proti sobě. Uživatelsky příjemněji se také staví k regulaci mikroklimatu bez nutnosti tmavých skel v oknech a energeticky náročné klimatizace. Samozřejmostí, která v ČD stále nezdomácněla, je dodržování ergonomie sedadel. Smetanův návrh je ve vztahu k praxi Českých drah ukázkovým příkladem rozdílu komfortu skutečného a povrchního.

Třetí z cen za ergonomii získal student VŠUP David Kovařík za inteligentní řešení vlakového WC. Přívlastek „inteligentní“ je zde použit v novém významu, který označuje produkty, u nichž bylo při navrhování důsledně a vyváženě využito všech devět typů lidské inteligence. Kovařík systematicky oživil promyšlené minulé inovace, od kterých se projektanti i dopravci postupně zcela nesmyslně odklonili: hygienické nožní ovladače vody, přerušené sedátko WC, které pružina drží mimo okamžik použití ve chráněné zdvižené poloze a mnohé další. „Podle WC poznáš kulturnost národa“, ale u veřejných záchodů nejde o očima kontrolovatelnou čistotu, nýbrž o čistotu mikrobiologickou.

 

Studentka VŠUP Valérie Záhonová byla oceněna za univerzální ruční vozítko. Promyšlený produkt důsledně usvědčující uživatele aut ve městech ze sobecké nezodpovědné pohodlnosti, která škodí životnímu prostředí i jejich kondici. Vozítko dokáže fungovat jako sportovní dětský kočárek, velká nákupní taška zavěsitelná i za jízdní kolo nebo sedátko v místech, kde radnice zapomněly instalovat lavičky. Jeho předností je i ve světě známé trojkolečko usnadňující pohyb po normalizovaném schodišti. Některé praktičtější, sportovnější a k prostředí ohleduplnější národy podobná vozítka vyrábějí, u nás se však nelehko prosazuje i jen malosériový dovoz.

 

O zbývající dvě z šesti Českých cen za ergonomii 2020 se podělila studentka Ústavu designu FA ČVUT Miriam Danielková (relaxační pomůcka pro malou kancelář) a podnik MEVA (kontejner na odpady s nožním pedálem).

 

Anticeny

Přínosem ergonomických ocenění je ale také udělování anticen, které názorně ukazují kontrast kvalit. Jedním z nových držitelů je např. příměstská železniční jednotka známá pod komerčním označením „City Elefant“, protože v jejím interiéru byly naměřeny hodnoty mikroklimatu podporující vznik známého syndromu SBS.

 

Je třeba se zmínit také o svébytném jevu, který nastal při medializaci cen za ergonomii. Zatímco běžná média tiskovou zprávu o ocenění s chutí zpracovala formou zajímavých článků, u médií zaměřených na design se z 80% projevil komický blok. Jejich redaktoři „hodily zprávu do koše“, neboť ergonomie pro ně zatím stále ještě představuje nezvyklou málo atraktivní kvalitu, která by stála za zveřejnění.

 

Jiří Hozák

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu