Design Cabinet CZ

10.02. 2021 - 20.02. 2021

Uměním za obnovu Bečvy

Festivaly a veletrhy

Bečva teče skrze naše srdce

20. února 2021 od 13 hodin proběhne ve Valašském Meziříčí aukce uměleckých děl, streamované koncerty a umělecký happening s názvem Uměním za obnovu Bečvy, jejíž výtěžek půjde na transparentní účet Bečva 2020, ze kterého je financována obnova řeky Bečvy po havárii v září loňského roku. 

20. září minulého roku unikla do řeky Bečvy jedovatá látka v takovém množství, že otrávila většinu živých organismů na čtyřiceti kilometrech délky toku.

Pocházíme z Valašského Meziříčí a jeho okolí. Bečva teče skrze naše srdce, skrze místa, kde jsme vyrůstali, kde žijeme. Nechceme na nikoho ukazovat, ale také nechceme sedět s rukama v klíně a nechat téma Bečvy vyšumět. Chceme přispět k obnově řeky.

Proto jsme se rozhodli uspořádat dobročinnou aukci Uměním za obnovu Bečvy, jejíž výtěžek půjde na transparentní účet Českého rybářského svazu č.: 35036038/5500 s názvem Bečva 2020, ze kterého bude obnova řeky financována. 

Obracíme se na umělce z Valašska i celé České republiky, s prosbou o vytvoření díla na téma Bečva (život, příroda, krása, člověk v přírodě) a jeho darování do dobročinné aukce, která proběhne v sobotu 20. února 2021 od 13 hodin v Galerii Prostor ve Stříbrné ulici ve Valašském Meziříčí. Mnoho významných osobností z hudebního a výtvarného světa nám již svoji účast přislíbilo, například výtvarnice MgA. Vendula Chalánková, hudebníci Petr Marek, Petr Fiala, Tomáš Kočko, Mucha, karikaturista Miroslav Kemel či performerka Kača Olivová.

Aukce děl proběhne formou online streamu, jehož součástí budou hudební vstupy a happening, který proběhne na soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy. Výzva se týká všech umělců a uměleckých oborů. Hmotná díla (malířská, sochařská ad.) budou zpeněžena v aukci a částka poukázána na transparentní účet pro obnovu Bečvy.

Svá díla, která chcete darovat do dobročinné aukce, dodejte prosím nejpozději do 13. února. K hudební, video či konceptuálně umělecké účasti na performance se můžete přihlásit nejlépe do 18. února. Ohledně předání, poslání nehmotného díla nebo informací o možnosti živého vystoupení kontaktujte Zbyňka Hanka (becva@art-market.cz, 775 635 426) nebo Galerii Prostor na čísle 724 421 668.

Obracíme se na všechny občany naší země, kterým záleží na české přírodě. Pomozte, prosím, naší iniciativě. Sledujte živý stream Uměním za obnovu Bečvy v sobotu 20. února od 13:00. Zapojte se do dobročinné aukce nebo pošlete dar přímo na transparentní účet Českého rybářského svazu č.: 35036038/5500, případně darujte přes Donio příspěvek na technické zajištění akce.

 

Více informací v příloze a na:

FB: https://www.facebook.com/events/743204499952513
www: https://art-market.cz/umenim-za-obnovu-becvy/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=q3rs9tYWqkY

Účet bečva 2020: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/692-transparentni-ucet-becva-2020

Sbírka pro dary na technické zajištění akce a její propagaci: https://www.donio.cz/UmenimZaObnovuBecvy

 

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu