Design Cabinet CZ

14.05. 2021 - 11.06. 2021

Václav Řezáč – Všechno a nic

Výstavy

Výstava Všechno a nic, aktuálně probíhající v pražské Galerii Kuzebauch, představuje tvorbu Václava Řezáče. Snoubí se v ní dvě technologie zpracování skla s protichůdnými povahami. Klidná, precizní, systematická, taková je technika tavené plastiky, naopak živelná, nevypočitatelná až svéhlavá umí být technika hutně tvarovaného skla. Spojení těchto dvou protikladných technik byl technologický oříšek, k jeho řešení byla potřeba velká porce odvahy a odhodlání. Tuto odvahu nabral Václav Řezáč až v dalekém Japonsku, kde mu velkou inspirací byla především japonská preciznost a neústupnost. Opustil staré technologické archetypy a pustil se tak do zdánlivě nemožného.

Řezáčova díla nejsou ovšem jen pouhou demonstrací propojení dvou odlišných sklářských disciplín. Jsou to zejména důmyslně promyšlené formy, ve kterých může divák cítit napětí z narušení dokonale vybroušeného geometrického tvaru, ale zároveň určitou harmonii a klid při objevování unikátní barevnosti a sledování optické hry objektů. Sklo je zde pokorně uchopeno a Řezáč nechává sklu prostor, aby mohlo ukázat všechny své jedinečné vlastnosti.

Kurátor výstavy Petr Nový dodává, že „Řezáčovy práce jsou díky neobvyklému technologickému řešení rafinované, uhrančivé a dokazují, že ve sklářském umění lze stále výtvarně zdařile experimentovat. A to i bez rezignace na řemeslo a dnes vzývané koncepty, kde je sklo jako materiál často spíše zneužito nežli využito.“

 

Václav Řezáč (*1977), absolvent sklářské školy v Železném Brodě a ateliéru prof. Vladimíra Kopeckého na pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Deset let působil jako manažer studia tavené plastiky Zdeňka Lhotského a souběžně se věnoval vlastní volné a designérské tvorbě. V roce 2016 odešel do Toyamy, kde strávil tři roky a působil zde  jako pedagog.

Další zajímavé informace o Václavu Řezáčovi a jeho tvorbě se můžete dočíst v článku Material Times.

 

Galerie Kuzebauch

Říčanova 19, Praha - Břevnov

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu