Design Cabinet CZ

10.03. 2021 - 27.03. 2021

Vlnění ve výlohách Galerie Ladislava Sutnara v Plzni

Výstavy

Do 27. března 2021 mohou Plzeňané zhlédnout ve výlohách plzeňské Galerie Ladislava Sutnara výstavu Vojtěcha Domlátila Waves / Vlnění. Jedná se o první samostatnou výstavou režiséra nezávislých filmů, animátora, ilustrátora, grafického designéra a čerstvého docenta Vojtěcha Domlátila, který společně s profesorem Jiřím Bartou vede ateliér Animace na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.

Výstava představí na jednom místě Domlátilovy animované filmy a širokou paletu grafických děl z let 1997 až 2010, ve kterých se projevuje umělecký rukopis patrný i v jeho filmech. Vojtěch Domlátil se zajímá zejména o krajinu, objekt a prostor, cykly a nenarativní umění. Titulem Waves / Vlnění umělec i kurátor odkazují na explorativní prvky, kterými se vyznačují Domlátilova statická díla i filmové počiny.

Každý z vybraných linorytů, dřevorytů, litografií, leptů a kreseb představuje obrazy, které se nevyčerpatelnou měrou vzájemně ovlivňují a rozvíjí. Zároveň obsahují viditelné stopy materiálů, které jim poutavým způsobem dodávají křehkost, hmatatelnost, pohyb a živost.

Prezentované filmy VlněníRánoV důchodu nebo Život ve vzorcích odhalují umělcův smysl pro poetiku putování. Práce Vojtěcha Domlátila vizuálně i tematicky vibrují a svým charakteristickým způsobem, který lze vnímat různými smysly, se pohybují po vlnách bezmezné představivosti.

Více informací v příloze.

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu