Design Cabinet CZ

20.06. 2021 - 02.07. 2021

3codesign_3r_Ridurre_Riciclare_Riutilizzare

Výstavy

Do 2. července 2021 je možné prohlédnout si v Italském kulturním institutu v Praze na Malé Straně velmi zajímavou výstavu, která naznačuje nové směry, jimiž by se mohl ubírat italský design. Patří mezi ně i ecodesign, jehož primárním cílem je přispět k vybudování nové ekologie uměle vytvořeného…

Nabídnout alespoň částečnou ukázku toho, jak se italský design tímto směrem ubírá, je smyslem výstavy 3codesugn_3r_Ridurre_Riciclare_Riutilizzare (redukovat_recyklovat_opětovně využít). Její kurátorkou je Silvana Annicchiarico. Akce se pořádá v rámci národního projektu propagace země VivereALL´Italiana do 2. července 2021.

Některé z emocionálních rysů stále zřetelnější tendence nového italského designu je zajistit, aby byl odpadový materiál znovu přeměněn na zdrojové suroviny, vytvořit z recyklace a z opětovného využití základ cirkulární ekonomiky, změnit proces navrhování a výroby nejen s ohledem na udržitelnost životního prostředí, ale také na nové společenské vztahy založené na vzájemném sdílení, odpovědnosti a respektu k budoucím generacím.

O skutečném obratu tendence ve srovnání se způsoby výroby a strategiemi designu uplatňovanými v průběhu 20. století svědčí

v souladu s novými požadavky na environmentální udržitelnost vystavené inovační předměty. Jde o nový model, který přehodnocuje všechny fáze navrhování a výroby a zaměřuje se od samého počátku na takové předměty, které lze opravit, opětovně využít, sdílet a recyklovat při zachování trvalé hodnoty a použitelnosti.

Dané výrobky jsou dílem mladých začínajících i mezinárodně uznávaných designérů, kteří tvoří pro renomované firmy v tomto oboru jako například Massimiliano Fuksas pro Slamp, Lorenzo Palmeri pro Chiarella, Paola Navone pro Gervasoni, Lorenzo Damiani pro Silk, Antonio Aricò pro Myop, Enzo Mari pro Alessi, Philippe Starck pro Kartell, Issey Miyake pro Artemide, Joe Velluto pro Teraplast, Paolo Ulian pro Zava Illuminazione, Mariapia Bellis pro Pieces of Venice, Valentina Carretta pro Seletti, Gaetano Pesce, Antonio Marras a Salvatore Ferragamo.

Putovní výstava bude v Praze ukončena 2. července 2021 po ukončení V. ročníku Dne italského designu ve světě. Řadí se k akcím pořádaným u příležitosti 26. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP26).

Otevírací doba: od pondělí do čtvrtka 12.00 – 18.00 hodin; pátek 10.00 – 14.00 hodin.

Vstup při dodržování platných nařízení je volný po předchozí rezervaci prohlídky na adrese: iicpraga@esteri.it.

Více informací o filozoii nových směrů a vystavených exponátech najdete na: http://www.designcabinet.cz/nove-smery-italskeho-designu-redukovat-recyklovat-opetovne-vyuzit

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu