Design Cabinet CZ

26.08. 2020

99 domů 3

Recenze

Kniha 99 domů 3 je autorským výběrem 99 nejlepších rodinných domů postavených v České republice v posledních šesti letech. Autorsky ji sestavil tým architektů Ján Stempel, Jan Jakub Tesař a Petr Pištěk, kteří působí na Fakultě architektury ČVUT v Praze a zároveň jsou známými a oceňovanými autory rodinných domů. Pro třetí díl bestselleru vybírali z více než třech stovek přihlášených realizací.

Publikace je výsledkem dlouhodobé vědecko-výzkumné práce Ústavu navrhování I Fakulty architektury ČVUT v Praze. Jedná se o jedenáctý titul v pořadí vydaný týmem odborníků tohoto ústavu. Knihou navázali na předchozí dvě knihy – 99 domů (z roku 2012) a 99 domů 2 (z roku 2016), jež se v krátké době staly bestsellery. Odborná kritika je mimo jiné oceňuje za to, že přispívají k popularizaci architektury u široké veřejnosti.

Kniha zaujme nejen potenciální stavebníky a architekty, ale každého, kdo se zajímá o současnou českou architekturu. Pomůže zorientovat se v požadavcích na přípravu stavby rodinného domu a inspiruje, jakými možnostmi disponuje soudobé stavění. Kniha obsahuje 99 rozmanitých přístupů a realizací domů od téměř 70 architektonických kanceláří. Nejde o jednoznačnou kuchařku nebo sbírku nápadů, ale spíš o ukázku, jak stavět jinak.

Čtenář v knize najde především bohatou fotodokumentaci, jíž doprovázejí komentáře vysvětlující architektonickou koncepci každé stavby. Fotografie jsou doplněny půdorysy, řezy a situacemi ve stejném měřítku, což čtenářům umožňuje srovnávat velikost a prostorové uspořádání. Úvodní text Dalibora Boráka vysvětluje nejčastěji používanou terminologii v oblasti pojmenování domů z hlediska jejich energetické náročnosti. Borák srozumitelnou formou popisuje, např. rozdíly mezi domem nízkoenergetickým, energeticky pasivním nebo energeticky soběstačným. Orientace v nich usnadní investorům sestavování požadavků na nový dům.

Třetí díl se od předchozích dvou dílů  liší také v tom, že obsahuje výhradně novostavby. Rekonstrukcí, přestaveb a dostaveb totiž v poslední době velmi přibývá, a tak se autoři rozhodli, že jim věnují samostatnou knihu.

Publikace, která je v kontextu zemí střední a východní Evropy ojedinělým počinem, vychází v edici Architektura garantů prof. Ing. arch. Jána Stempela a Ing. arch. Jana Jakuba Tesaře z Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Stempel, Ján, Tesař Jan Jakub, Pištěk Petr: 99 domů 3

V edici ARCHITEKTURA vydalo nakladatelství KANT – Karel Kerlický 2020

Počet stran: 424

ISBN: 978-80-7437-323-7

 

Více informací v příloze.

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu