Design Cabinet CZ

17.06. 2022

Autonomní doprava budoucnosti – představy, přání, realita

Design v souvislostech

„Téma autonomního vozidla se ve společnosti objevuje od 60-tých let 20. století, ale i dříve v románech Julese Vernea. Dnešní technologie jsou již blízko k představám předchozích generací. Jak se s tímto tématem dnes vypořádat v širším kontextu?!“, klade potřebnou otázku po komplexnosti tvorby i výuky pedagog ateliéru průmyslového designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové Vlastimil Bartas, který 14. června 2022 připravil v technologickém centru školy mezioborovou diskusi s názvem Autonomní doprava – revoluce v dopravě. Byla to po školní konferenci Design hromadné dopravy z roku 2010 první výrazná akce zaměřená na problematiku veřejné dopravy. V každém případě si zaslouží uznání, protože patří k tomu málu, co dělá z umělecké školy průmyslovou.

Na malé konferenci v Mikulandské se sešli studenti s odborníky z řady institucí, například z Elektrotechnické fakulty pražské ČVUT, Škody Transportation, Akademie věd ČR nebo Centra Karla Čapka. Studenti ateliéru průmyslového designu nejprve prezentovali své práce vztahující se k autonomním dopravním prostředkům. Všichni přítomní, včetně přizvaných odborníků pak měli příležitost se k nim vyjádřit. Mezi školními projekty vynikla zejména práce diplomanta Vasila Novosada, mj. proto, že dobře dokázal vizualizovat interakci svého minibusu s různými typy uživatelů. To je z hlediska vývoje požadavků na designérskou práci dnes již nezbytný krok, který dokládá funkčnost produktu ve vztahu k lidskému tělu. Ve světě pro to již delší dobu existuje speciální software, který však zatím mají jen nejlepší školy a pracuje s ním pouze elita oboru průmyslového designu.

Po vystoupení studentů dostali slovo pozvaní odborníci, kteří se postupně vyjadřovali k aktuálním otázkám vývoje autonomních vozidel. Byla diskutována ekonomika a praktičnost jejich užití v různých oblastech nebo právní otázky odpovědnosti řídící umělé inteligence za způsobené nehody. Došlo ke srovnávání kolejové a silniční dopravy. Padaly otázky po sdílení nebo vlastnictví vozidel. K uvážlivým závěrům patřilo konstatování, že z hlediska nynějších technologických nejistot bude pravděpodobně autonomní doprava zaváděna postupně ve vymezených koridorech s vymezeným funkcemi, na nichž se postupně získají zkušenosti pro rozvoj ve veřejném prostoru.

Na některé podstatné otázky však neměl kdo odpovědět, protože ve spektru přítomných odborníků chyběly některé profese, například ekolog, psycholog nebo ergonom, případně antropolog. Vedle konvenčních představ, že doprava má v budoucnosti bujet podobně jako dnes, ale existují velmi zajímavé vize o postupném pochopení její zbytečnosti, a to nejen z hlediska změn, které očekává průmysl, zbytnosti osobních obchodních jednání při zdokonalení komunikačních systémů, ale i z hlediska pochybnosti smyslu planého turismu, který zbytečně zatěžuje ekosystém. Bez ohledu na právnickou slovní ekvilibristiku komerčních subjektů v podnikových deklaracích společenské odpovědnosti, je „udržitelná“ doprava jedině a jen „doprava skutečně nezbytná“.

Slovo „revoluce“ v názvu akce dávalo najevo, že v dopravě může nastat přelomové období, které je však nutné vnímat v celkovém kontextu vývoje civilizace. Jím se zabývala nedávná pražská konference Transition – Design – Education, kterou rovněž spolupořádála Umprum. Byla mj. zaměřena na koncepce designu pro udržitelnost nebo designu služeb, jež se vývoje dopravy bytostně dotýkají. Propojení potenciálu obou konferencí mohlo přinést velmi zajímavé poznatky užitečné nejen pro výuku. Zástupci výrobních institucí totiž mohou navštěvovat vysoké školy nejen s nabídkou informací o svých zkušenostech, ale i s touhou konfrontovat praktické poznatky s kvalitním multidisciplinárním myšlením.

Velkým problémem internetem válcované společnosti je uzavírání se do špatně komunikujících, příliš specializovaných sociálních bublin. Na to doplácí i obor designu včetně své výuky. Podaří se někdy katedře teorie VŠUP tyto skupiny propojit do prakticky přínosné dostatečně komplexní multidisciplinární diskuse?

 

Bohuslava Nekolná

 

 

 

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu