Design Cabinet CZ

08.02. 2009

Česká centra podporují ve světě český design

Média

Česká centra připravila na tento rok, který byl Evropskou unií vyhlášen Rokem kreativity a inovací řadu programů pro podporu českého designu. Český design inspirovaný tradicí a folklórem v rámci expozice Folklor Party bude vystavovat České centrum Praha. Studentský design je tématem výstavy Nový (z)boží!, která právě probíhá v Českém centru Stockholm. Design tvoří i programovou součást Českého centra Tokio, Varšava nebo New York, kde České centrum letos pořádá již po třetí na několika místech v New Yorku designovou přehlídku v rámci Desing Week Meet Contemporary Czech Design 2009.

Výstava Českého centra Praha, Foklorního sdružení ČR a studia Liv Ducci Lab Folklor Party mapuje cestu lidového umění ze skanzenu do města a zjišťuje, zda je folklór z dnešního pohledu pouhým pozůstatkem minulosti nebo disponuje stejnou energií, jakou lze nalézt například v projevech současných subkultur nebo moderním designu nábytku, textilií a keramiky.
Na znovuoživené folklorismy v současném produktovém designu odkazuje druhá část výstavy Folklor Party, ve které jsou zastoupeny kromě dnes již ikonického čajového souboru Bohemia Cobalt Jiřího Pelcla také práce mladší generace designérů: na hraně vysokého a nízkého balancující Prostírání z baneroviny Ivy Tattermuschové, snídaňový set Embro Veroniky Selingerové inspirovaný tradičním krajkářstvím nebo „cibuláková" sypátka Petra Hrůzy. Výstavu ve výstavních prostorách v Rytířské ulici v Praze 1 potrvá do 14. 3. 2009.

Výstava Nový (z)boží!, která představuje výsledky celostátní studentské soutěže o Národní cenu za studentský design 2008 organizovanou Design Cabinetem CZ pod vedením Lenky Žižkové, nabízí evropské veřejnosti ve svých prostorách České centrum Stockholm. Již při vernisáži výstavy vzbudily mnohé vystavené exponáty zájem o koupi ze strany návštěvníků. Vzhledem ke vzdálenosti bylo možné do Stockholmu převézt především menší a lehčí exponáty - sklo, porcelán, šperky, hračky, modely aut, lodí, vznášedel. Objemnější kusy - lavičky, křeslo, pohovky, vana ad. byly ve výstavních prostorách Českého centra ve Švédsku zastoupeny na plakátech. Výstava potrvá do 20. 2. 2009 a odtud poputuje do Moskvy na veletrh Design a reklama a do Českého centra v Mnichově.

České centrum Varšava ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně představuje výstavu výsledků práce dvou svébytných profesí: grafického designéra a reklamního fotografa a výsledek jejich společné spolupráce na různých školních projektech. Výstava Fotografie a Design bude prezentována v Katowicích do konce února.

České centrum Tokio ve spolupráci s grafickým designérem Filipem Blažkem představí soubor originálních plakátů, které od listopadu 1989 zdobily nároží Prahy a dalších měst tehdejšího Československa. Expozice Český revoluční plakát 1989 potrvá do 27. 2. 2009 ve výstavním sále Českého centra Tokio. Výstava se postupně přestěhuje z Tokia do Moskvy, Mnichova, Stockholmu a Paříže.

České centrum New York
Připravuje letos v květnu 3. ročník designové přehlídky českého designu Meet Contemporary Czech Design 2009 v několika galeriích v rámci Design Weeku New Yorku. Také i letos bude spolupracovat na prezentaci českého designu v rámci největšího veletrhu ICFF.

Česká centra a český design

Design tvoří v programové nabídce Českých center pravidelnou a významnou část. Grafický design se představuje s výstavou o firemních stylech po roce 1990 s projektem CI.CZ, který byl v minulém roce prezentován napříkladv New Yorku. Letos bude k vidění v Rusku a v Berlíně. Výstavu současného českého designu s důrazem na sklo, porcelán a emoce Křehký kurátorů Jany Zelinski a Jiřího Macka zahrnulo v loňském roce České centrum New York do 2. ročníku Meet Contemporary Czech Design. Na prestižním veletrhu ICFF získala výstava ocenění ICFF Editors Award, kde se stala vítězem roku 2008 v kategorii doplňků.

Módní design se prezentoval například v Bukurešti či New Yorku, kde modely návrhářky Šárky Šiškové ze Zlína byly zahrnuty do stálé kolekce Muzea Fashion Institute of Technology v New Yorku jako vůbec první české designérky.
Česká centra podporují také mladé kreativní designéry. V rámci těchto programů připravila Česká centra pro vítěze soutěže Národní cena za studentský design 2008 Romana Vrtišku stáž v rámci letošního Design Weeku v New Yorku.

Jaroslav Kantůrek - generální ředitel Českých center
„Celkový program Českých center jsme pro období předsednictví tematicky koncipovali spojením kulturních tradic naší země se současnými uměleckými směry, ať už je to v hudbě, architektuře, fotografii či právě v designu. Chceme ukázat, že jsme moderní a kreativní zemí EU, která ale navazuje na bohaté kulturní dědictví. Program rovněž odráží významná výročí a témata roku 2009."

Česká centra

Česká centra připravila na období českého předsednictví stovky akcí, 70 nejvýznamnějším z nich byl udělen statut „Oficiální doprovodné akce českého předsednictví v Radě Evropské unie" spolu s logem CZPres.
Posláním Českých center je především rozvoj kulturního dialogu se zahraniční veřejností a podpora prezentace země ve všech oblastech kultury, vědy a školství, obchodu a turistiky. Česká centra působí prostřednictvím 24 poboček v hlavních světových metropolích ve 21 zemích na 3 kontinentech. Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Tisková zpráva, Praha, 4. 2. 2009

Více informací na www.czechcentres.cz

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu