Design Cabinet CZ

07.11. 2022

Design – research: zbytečné inovace

Design v souvislostech

O zbytečných inovacích se naštěstí poměrně často mluví. Zejména uživatelé různých produktů si stěžují, jak se často a zbytečně, nikoliv k lepšímu, mění jejich ovládání a jiné vlastnosti. Je třeba ale přiznat, že existuje také skupina lidí, kterým jsou zbytečné inovace lhostejné, nebo je přijímají poměrně pozitivně. Jak to tedy je? Rozhodli jsme se udělat se studenty designu malý výzkum odpovídající dnešnímu trendu „design-research“.

Studenti si jednotlivě vybrali ke sledování různá pracoviště a během jednoho roku pozorovali, co se na nich mění a co zůstává stejné. Jde zejména o téma organizační ergonomie, která značně ovlivňuje náš život. Základ pozorování tvořilo zachycení pracoviště a procesů, které v něm probíhají. Následovala dokumentace změn. Po roce pak studenti měli za úkol probrat s lidmi na každém pracovišti příčiny změn, ke kterým došlo a posouzení efektu, jaký změna vyvolala. Užitečným poznáním, jak pro studenty, tak pro dané pracovníky, byla analýza vlivu změn na pracovní proces.

Během následné školní diskuse jsme pak ale dospěli k obecnějším závěrům, které byly velmi zajímavé. Týkaly se části změn, jež nebyly přínosné. Část lidí, kteří je neodsuzovali, situaci často komentovala slovy: „Nešlo o změny k lepšímu, ale to nevadí, mám rád změny, ať jsou jakékoliv.“ Znamená to, že společnost je rozdělena na lidi, kteří se rádi opírají o jistoty a na ty, kteří milují změny. Rozsah výzkumu neumožnil stanovit procentuální podíl obou skupin v populaci. Nepotvrdil však, že by ke změnám měli kladný vztah spíše mladí a záporný vztah spíše starší lidé. Jeví se ale, že změny přijímají lépe ženy než muži, což psychologická literatura připisuje známé lepší adaptabilitě žen, která vede mj. k dožití vyššího věku.

Co užitečného z toho můžeme vyvodit pro designérskou tvorbu? Jak vyhovět oběma sociálním skupinám s tak odlišnými požadavky? Odpověď není jednoduchá, ale existuje. Pro komfort ovládání produktů je třeba se změnami šetřit – důležité je, že některým lidem zásadně vadí, a tedy komplikují činnost. Těm, co nevadí, stabilita neuškodí a svou oblibu změn mohou realizovat jinde, kde to nikoho nebude obtěžovat.

 

Tomáš Fassati

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu