Design Cabinet CZ

29.05. 2022

Ergonomické relax centrum gymnázia ve Frýdlantě

Ergonomie

Na webu města Frýdlant jsme se dočetli, že místní gymnázium má od pondělí 23. května 2022 novou relaxační studovnu.

Studenti i kantoři gymnázia v ní mohou jednak aktivně oddychovat, jednak pracovat na počítačích, obklopených špičkovým ergonomickým vybavením z hlediska zdravého pracovního prostředí. Studovna má také nastavitelné osvětlení, kterým lze reagovat na změny počasí i denní dobu a strop natřený speciálním fotokatalytickým nátěrem. Ten likviduje viry, bakterie, plísně i spory a snižuje tak nemocnost těch, kteří ve studovně pracují či relaxují. Přestavba skladu na relaxační studovnu přišla na zhruba 250 tisíc korun, Gymnázium ale vznik republikově unikátní studovny přišel díky daru jen na necelých 50 tisíc korun.

„Místnost, ve které relaxační studovna vznikla, není velká, její vybavení ale reflektuje nejmodernější poznatky z oblasti ergonomie a výzkumů týkajících se zdravého prostředí pro práci s počítačem. Její součástí jsou výškově nastavitelné stoly a držáky monitorů, které umožní studentům různé výšky ideální pracovní prostředí, které nezatěžuje záda ani krční páteř. V místnosti nejsou židle, protože studenti se během dne nasedí víc, než je zdrávo a sednout si tak mohou k práci u počítače jen na balanční sedáky či na míče. Na těch ale nedoporučujeme sedět déle než 10 až 15 minut,“ říká autorka návrhu relaxační studovny Ing. arch. Šárka Daňková ze společnosti Ergo working space. Stát u práce na počítači pak mohou studenti na balanční podložce nazvané gymba, která podporuje zdravý stoj a díky zapojení lýtek dokáže udržet lymfatický systém v pohybu. „U počítačů mají děti speciálně ergonomicky tvarované klávesnice a myši, které podporují zdravý pohyb ruky. A v relaxační části pak najdou i sedací vaky pro uvolnění nebo ribstole, čili žebřiny, pro možnost protažení,“ dodává architektka Daňková. Veškeré vybavení má studentům nejen umožnit pracovat ve zdravém prostředí, a tím si šetřit své zdraví, ale má jim také ukázat, jak takové vybavení vůbec vypadá. „Aby jednou věděli, co mají od svých zaměstnavatelů v případě práce na počítači v kanceláři vyžadovat. Protože pokud by opravdu jejich kancelář vypadala jako tato místnost, odpadly by u nich problémy se zády, krční páteří a podobně, což je dokázáno a podpořeno výzkumy,“ doplňuje architektka.  

Místnost je také vybavena speciálním nátěrem stropu, který, laicky řečeno, likviduje vše zdraví škodlivé, co se ve vzduchu pohybuje. „Vzduch v místnosti cirkuluje a ve chvíli, kdy se nežádoucí látky, jako bakterie, viry, plísně či spory dotknou stropu natřeného speciálním fotokatalytickým nátěrem, shoří, čímž zůstává vzduch zdravý. U lidí, kteří v místnosti s tímto speciálně natřeným stropem pracují, je vědecky dokázána snížená nemocnost až o 80%,“ říká jednatel firmy BSB servis plus, s.r.o., která se těmito nátěry zabývá, Ing. Blahoslav Matějka. Takto komplexně zdravě řešenou místnost pro studenty podle něj nemá žádné jiné školské zařízení v celé republice. „Opravdu takto vyřešenou ergonomii v kombinaci s fotokatalytickým nátěrem nenajdete v žádné jiné škole u nás. A jsem rád, že ta první je v Libereckém kraji, který je proslavený Technickou univerzitou v Liberci a jejími nanotechnologiemi, protože i tento fotokatalytický nátěr je nanotechnologií,“ dodává Blahoslav Matějka.

Nápad na takto progresívně pojatou relaxační studovnu vzešel ze spolupráce Gymnázia Frýdlant a nadace Premedis, která nabídla škole finance na vylepšení jejích prostor. „Já sám jsem na gymnáziu ve Frýdlantě studoval a škola mi toho dala do života hodně. Proto jsem jí chtěl prostřednictvím naší rodinné nadace něco vrátit zpátky. Něco, co bude k užitku jejím současným studentům a klidně i kantorům. A protože se pohybuji v oblasti ergonomie, fyziologie a práce a ochrany zdraví, vymysleli jsme společně s ředitelem školy Pavlem Čumpelíkem tuto relaxační studovnu,“ vysvětluje MUDr. Lukáš Šoltys z nadace Premedis a zároveň předseda České ergonomické společnosti.

„Nám tenhle nápad přišel opravdu skvělý. Jednak jsme kvůli předchozímu zrušení jedné pevné počítačové učebny potřebovali nějaké nové počítačové pracoviště pro přípravu studentů na další výuku a jednak jsme udělali něco pro jejich zdravou práci u počítače, a ještě získají vhled do problematiky ergonomie, aby do budoucna věděli, jak má vypadat správné a zdravé pracoviště,“ doplňuje ředitel Gymnázia Frýdlant Mgr. Pavel Čumpelík. Celkem přišla podle něj učebna na zhruba 250 tisíc korun, 200 tisíc přitom škola získala darem z nadace Premedis, 50 tisíc zaplatila ze svého rozpočtu. Náklady na speciální nátěr stropu nese společnost BSB servis plus, s.r.o.

„Děkuji vedení frýdlantského gymnázia za tento průkopnický projekt, který řeší problémy s výškovým rozdílem mezi žáky nižších a vyšších ročníků a vytváří zdravé prostředí pro práci i relaxaci. Je skvělým příkladem a velkou inspirací pro ostatní školy nejen v Libereckém kraji. Protože nabízí řešení nejen správného nastavení nábytku pro studenty různé výšky, využití zdravých ergonomických pomůcek jako jsou myši či klávesnice, ale díky speciálnímu nátěru stropu ukazuje i možnost, jak snížit nemocnost dětí ve školách. Vidím v tom cestu budoucnosti,“ uzavírá místostarosta Frýdlantu a náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřený řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Ing. Dan Ramzer.

Martina Petrášková

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu