Design Cabinet CZ

31.12. 2022

Etika až na prvním místě: Schopnost omluvy – umění i povinnost

Design v souvislostech

Sebevětší chybu dokáže často značně napravit omluva. My Češi ale máme raději výmluvy. Zatloukat, zatloukat, byť je většině veřejnosti jasné, kde je pravda. Jsou ale mezi námi i výjimky. Například minulý ministr kultury se dokázal veřejně omluvit za pochybné jednání svého předchůdce. Dalším dobrým příkladem šla nedávno středočeská hejtmanka Petra Pecková.

Po čtrnácti létech se proto podařilo úspěšně završit snahu o morální satisfakci pro bývalého ředitele Českého muzea výtvarných umění (ČMVU) pana PhDr. Ivana Neumanna. Útok nechvalně známého středočeského hejtmana Davida Ratha na jeho osobu i celé muzeum (2008) patří vedle benešovských událostí (2017) k nejsilnějším kauzám novodobé české muzejní historie, na které doplatili poctiví pracovníci muzeí. Je podrobně zdokumentován v periodiku „Muzeum umění a společnost“ z roku 2009 a návazně v dokumentech Televize Artyčok (GASK 1, GASK 2) umístěných na webu Akademie výtvarných umění v Praze.

V situaci smutné bezmoci vůči svévolnému politikovi udělila tehdy Rada galerií Ivanu Neumannovi mimořádné uznání za práci vykonanou při rozvoji muzea a rekonstrukci jezuitské koleje v Kutné Hoře, kde měly být pro ČMVU vytvořeny depozitáře, stálé expozice a výstavní prostory. Dokud nedošlo k uvěznění Davida Ratha, nebylo díky jeho postavení reálné jeho kroky účelně kritizovat. Poté však začalo v české výtvarné obci narůstat přesvědčení, že nejde jen o potrestání viníka, ale také satisfakci pro poškozeného. Nechutné útoky politiků na muzea se u nás opakují a je nezbytné se vůči nim výrazně vymezit, aby veřejnost nepodléhala pocitu, že je to standard, se kterým je nutné se smířit. Základem satisfakce musí být vždy omluva a veřejné poděkování za dobře vykonanou práci, protože ředitelé a další pracovníci muzeí jsou často před veřejností účelově očerňováni zmanipulovanými audity, které mají „zdůvodnit“ politickou svévoli.

V roce 2020 předložila skupina ředitelů muzeí umění a dalších osobností vedení Středočeského kraje návrh, ve kterém doporučila, aby se Kraj poškozenému dr. Neumannovi omluvil a současně ocenil jím vykonanou práci. U reprezentantů politiky ANO a ČSSD se však nesetkali s pochopením. Předložili proto návrh ministerstvu kultury, které pravidelně oceňuje výrazné osobnosti oboru, mj. také například také neprávem poškozeného ředitele galerie v Mostě. Podnět byl posouzen jako oprávněný a ministr Zaorálek následně předal dr. Neumannovi ocenění za přínos české kultuře. Je důležité, že na slavnosti veřejně zazněla i konkrétní připomínka svévole hejtmana Ratha.

Po krajských volbách byl návrh znovu předložen vedení Středočechů, aby bylo dosaženo nápravy přímo tam, kde problémy vznikly. Nová hejtmanka paní Petra Pecková se rozhodla při příležitosti udělování svých tradičních cen ocenit dr. Neumanna podle doporučení navrhovatelů navíc cenou mimořádnou. Rozhodující bylo, že při slavnosti zmínila neoprávněné poškození bývalého ředitele ČMVU hejtmanem a současně vyzdvihla kvalitu jeho práce včetně té, kterou vykonal při náročné rekonstrukci památkového objektu. Slavnostní předávání proběhlo v březnu 2022 přímo v kutnohorské jezuitské koleji, jejíž interiéry mohli všichni přítomní na místě ocenit. Výtvarná veřejnost však nebyla o slavnosti informována, proto přispíváme k lepší medializaci i touto zprávou.

Je tak úspěšně završena již pátá snaha o nápravu škod způsobených svévolnými politiky v českých muzeích. Není to málo a jistě tak může být podpořen optimismus, že omluva doputuje i k dalším zatím marně čekajícím.

 

Jana Kloudová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu