Design Cabinet CZ

06.05. 2020

FoodPrint: Jsme to, co jíme...

Projekty

Projekt, jehož iniciátorem je Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně (CZ) a spolupracující subjekty - Katedra dizajn nábytku a interiéru TU Zvolen (SK), Taipei Tech (TW), Universidade do Algarve (PT). Název v sobě spojuje významy „jídla“, potravy a se slovem „tisk“ pak odkaz na moderní digitální technologie tisku, dvojrozměrné, i ty nejaktuálnější 3D. Lehkou změnou výslovnosti pak můžeme v anglické zvukové podobě slyšet i význam „stopy“, kterou člověk „otiskuje“ do jím obývaného prostoru.

Aniž bychom si cyklus definovali a pojmenovávali jeho fáze, dnes a denně jej žijeme, jsme jeho původci a uživatelé. Je dobré mít na paměti, že obsahuje výrobu, i s jejími přebytky a odpady (slupkami, skořápkami, olistěním apod.), distribuci i s obalovou technikou, konzumaci v nějakém prostředí a s nějakými prostředky, marketing každé fáze cyklu, který se uplatňuje i v té poslední, recyklační atd.

Jak nevzpomenout mytického hada Úrobora, který požírá vlastní ocas, a stává se tak symbolem celistvosti, jednoty v nekonečnosti a zároveň věčného návratu. A právě tento aspekt vybízí k odpovědnému chování na všech úrovních cyklu. Člověk je sice od počátku nepříliš vědomým hybatelem tohoto procesu, ale zároveň za něj dnes už nese zásadní odpovědnost, za jeho podobu, proporce, důsledky. Je proto dobře, že do něj vstupuje nejen jako aktivní účastník, ale také jako koordinátor schopný reflexe a se schopností řídit procesy směrem k trvalé udržitelnosti celého systému.

Projekt FoodPrint chce reagovat právě na tuto neukončenost, cykličnost, “úroborovitost“ našeho lidského vztahu k jídlu. Ten není jen a pouze poživačný, ale také produktivní a reflexivní. Projekt zkoumá všechny části jídelního řetězce (jednotlivě či komplexně) v tvůrčí perspektivě tradice i nejnovějších technologií (jež – někdy dramaticky – mění veškeré oblasti lidského konání).

FoodPrint hledá odpovědi na otázky, které téma jídla a jeho dopadu na náš život otevírá, v celém spektru designu, respektive ve všech jeho možných odvětvích. Právě za hranicemi jednotlivých specializací se mohou nalézat nová, překvapivá a revoluční řešení.

Co může FoodPrint řešit? 

Navržená témata a výstupy slouží ke vstupní inspiraci, smyslem projektu je vyprovokovat k vlastní invenci a zapojení nových technologií, hledání nečekaných pohledů a řešení.

Možnosti / Témata k promyšlení

Obecně • nadbytek, plýtvání × nedostatek jídla • trendy - bio, diety, raw, vegan, atd. • kultura jídla - národní, regionální kuchyně • fast food × slow food • jídlo a zdraví • umělé jídlo / prefabrikáty

Výroba • pěstování, sklizeň, skladování • zpracování

Balení - distribuce • obaly - minimalizace odpadu / recyklace • prodej • možnosti distribuce – bezobalové trendy

Příprava jídla • způsoby přípravy / úpravy jídla včetně alternativních zdrojů úpravy

Servírování / konzumace • příležitost k setkávání - piknik, grilování, fondue, … • stolování

Recyklace • obalů • zbytky z přípravy • zbytky jídla

Uvažované výstupy • 3D print / model / prototyp • Online - mobilní aplikace, sociální sítě, web / microsite • Print – poster, packaging, kniha, foto, stolování, atd. • Motion design - video, mapping • Virtual/augmented / mixed reality – aplikace (Oculus, ...), web

Projekt se prezentoval ve zlínské galerii G18 a v bratislavské galerii Satelit, která patří Slovenskému centru dizajnu.

Foto: Miroslav Zelinský, Adam Šakový

Více informací v přílohách a na: https://www.g18.cz/vystava/foodprint/

https://edesignum.scd.sk/?udalosti&sprava=foodprint-v-bratislave

https://ultrafialova.sk/index.php/sk/docasne-ne-dostupne/foodprint-sme-to-co-jeme

 

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu