Design Cabinet CZ

04.10. 2020

Institut inteligentního designu podporuje vzdělávání i osvětu veřejnosti

Recenze

Institut inteligentního designu je českým multioborovým think tankem teoretiků designu, kognitivních psychologů, teoretiků vizuální komunikace, pedagogů designu a architektury, ergonomů, ekologů ad. Zabývá se designem v soudobých souvislostech, které lze charakterizovat termíny jako Průmysl 4.0, Vzdělávání 4.0, Postdigitální pedagogika, Uživatelsky přátelský design a architektura, Slow-design, Permakulturní design, Inteligentní design, Společenská odpovědnost, Cirkulární ekonomika, Nepovrchní komfort ad.

Za účelem šíření poznatků a podpory kritické diskuse, osvěty veřejnosti i výuky designérů jeho členové zpracovávají materiály pro různá média. Patří k nim tištěný občasník Design 4.0 – Mezičas, který se snaží zaplnit časovou mezeru ve vydávání periodika o designu, než se jej ujme některá česká kompetentní instituce (k nahlédnutí na webu Design Cabinet  CZ), webové stránky (https://institut-inteligentniho-designu2.webnode.cz/), facebook (https://www.facebook.com/pages/category/Architectural-Designer/Institut-inteligentn%C3%ADho-designu-1883712768583922/) a Instagram (https://www.instagram.com/inteligentnidesign/).

 

Jiří Vašíček

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu