Design Cabinet CZ

02.12. 2020

Jaroslav Dlask_Rozhovor k Národní ceně za studentský design 2020

rozhovory

Co tě nejlépe vystihuje jako osobnost?
Mám rád výzvy, rád se učím nové věci a opouštění mé komfortní zóny se stalo v posledních letech mým koníčkem. K problémům se snažím přistupovat analyticky, a než se dostanu k jeho řešení, téma se snažím vždy prozkoumat do hloubky.

Jak se tvůj život proměnil, když do něj vstoupil grafický design?
Design jako takový mi nepomáhá pouze v profesním nebo školním životě, ale také v tom osobním. Design proces lze totiž aplikovat na veškeré problémy, kterým v životě čelíme. Sám se mám ještě hodně co učit, už ale můžu říci, že jsem s některými svými rozhodnutími velmi spokojený, a doufám, že tomu bude tak i nadále. Dále oceňuji, že při každém novém projektu se dovím mnoho nových informací během rešerše. Dalo by se říci, že s každým novým projektem jste expertem na dané téma (to berte s rezervou).

V čem vidíš největší přínos své Aplikace iRozhlas?
Má aplikace měla přinést Českému rozhlasu vizi, jak oslovit mladší publikum. Přínos této aplikace tedy spočívá zejména v lepší informovanosti mladých lidí.

Proč ses rozhodl věnovat aplikacím?
Primárně se soustředím na uživatelská rozhraní a user experience design (UX/UI). Aplikace jsou tedy jedním z možných výstupů, kterým se věnuji. Když přišlo na spolupráci s Českým rozhlasem, byl jsem velmi nadšený, že mohu využít své znalosti a rozšířit si obzory.

Co bylo podle tebe nejtěžší při tvorbě aplikace?
Největší výzvou během práce na takových projektech je udržet se neustále “v kůži” uživatele, pro kterého je aplikace navrhována a ustoupit osobním preferencím, které by mohly projektu uškodit. Další výzvou může být zpracování uživatelských rozhovorů.

Co ti zapojení do soutěže a zpracování projektu přineslo? Získal jsi nové dovednosti?
Finální prototyp jsem prezentoval vedení v sídle Českého rozhlasu v Praze. Velmi si cením možnosti prezentovat svou práci nejen na soutěži, ale také lidem ve vedoucích pozicích
takhle velké firmy jako je Český rozhlas.

Na jaké práci zrovna teď pracuješ a co plánuješ do budoucna?
Během svého studia jsem měl možnosti studovat již dohromady 11 měsíců v zahraničí. Konkrétně se jednalo o Kypr, Taiwan a Rakousko. V tomto trendu bych chtěl i nadále pokračovat a po dokončení studia bych rád využil možností stáží. Nemám přímo vybranou zemi, ale kdybych se měl rozhodnout teď, tak bych rád zavítal na sever do jedné ze skandinávských zemí. Aktuálně také pracuji pro zahraniční klienty, tak se snad dobře připravím a stáž mi vyjde. Ještě než ale dokončím studium, musím dokončit svou diplomovou práci. Vybral jsem si návrh webové aplikace eGovernmentu. Vím už teď, že se jedná o velkou výzvu, o čem by to ale bylo, kdybychom se občas k něčemu většímu neodhodlali, že?

Děkuji za rozhovor.
Andrea Vaňourková

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu