Design Cabinet CZ

01.03. 2020

Jaroslav Šmídek

Historie a osobnosti

Nábytek a interiérová tvorba

V rámci veletrhu nábytku a interiérového designu Mobitex v Brně připravila obecně prospěšná společnost Národní centrum nábytkového designu v pavilonu F výstavu  dosud nedoceněného brněnského architekta Jaroslava Šmídka. Svými návrhy sektorového skříňového i kuchyňského nábytku a čalouněného sedacího nábytku významně ovlivnil poválečnou produkci nábytkářského průmyslu v Československu.

Jaroslav Šmídek (*19. 8. 1923, †5. 11. 2005) vystudoval obor Architektura a pozemní stavitelství na Vysoké škole technické v Brně (dnešní VUT), v letech 1951–1955 pracoval v Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), kde jako výtvarník vedl dílnu dřeva a přírodních materiálů a skla. Poté nastoupil do Vývoje nábytkářského průmyslu v Brně, pozdějšího Výzkumného a vývojového ústavu nábytkářského v Brně (VNP/ VVÚN), kde působil v letech 1955–1966 jako návrhář. Zde pracoval na návrzích sedacího, sektorového a dílcového montovatelného nábytku. Po roce 1966 působil na volné noze – projektoval interiéry kin (např. kino Scala), obřadních síní a dalších veřejných prostor nejen v Brně, ale na území celého Československa. Šmídkovo obsáhlé dílo je na výstavě představeno prostřednictvím textových panelů, obrazových materiálů, originálů kreseb nábytku zapůjčených z archivu firmy TON, a. s., interiérových návrhů z architektova soukromého archivu a několika kusů nábytku. 

Pamětníci si připomenou sektorové kuchyně s označením KU, kterými byly po téměř dvě desítky let vybavovány byty hromadné výstavby, dílcový montovatelný nábytek, tzv. Montisektor, sestávající z jednotlivých dílců, které bylo možno suchou montáží poskládat do libovolných sestav způsobem podobným pozdějším principům firmy IKEA (tento typ nábytku z konce 50. let byl první svého druhu u nás), a také sedací nábytek – Šmídek intenzivně pracoval na návrzích typové řady křesel 6950, 6951 a 6953, která se inovativním řešením konstrukce stala ideálním modelem pro sériovou výrobu. Křesla byla vyráběna ve firmě TON; zde je pro výrobu dále upravoval Antonín Šuman. Čalouněný sedací nábytek navržený Šmídkem na přelomu padesátých a šedesátých let je dodnes žádaný; stal se pojmem mezi sběrateli a vyhledávaným artiklem, je označován za nadčasový a jeho obliba i cena v dnešní době roste…

Jaroslav Šmídek se od roku 1966 věnoval také návrhům veřejných interiérů: jedná se například o brněnské kino Scala (dříve Moskva), pracovny rektora JAMU či salonku zámku v Líšni.

Výstava prací Jaroslava Šmídka se prvně představila v roce 2020 na brněnském veletrhu Mobitex. Rozsáhlejší výstava jako připomínka 15 let od jeho úmrtí  se uskuteční v letních měsících letošního roku v Městském muzeu Bystřice pod Hostýnem. V roce 2023, v roce nedožitých stých narozenin, by měla proběhnout v Brně jeho souborná retrospektivní výstava.

 

Dagmar Koudelková, Karolína Kouřilová

 

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu