Design Cabinet CZ

02.04. 2020

Keramická výročí 2020

Historie a osobnosti

V letošním roce zaznamenává výroba porcelánu a keramiky i výuka těchto oborů řadu výročí.

1710

Nejvýznamnější je datum 23. leden 1710. Onen den oznámila saská dvorní kancelář v "dekretu nejvyšším" v latině, francouzštině, němčině a holandštině vynález porcelánu a založení porcelánové manufaktury. Tak saský kurfiřt a polský král August II. Silný založil (6. 6.1710) na zámku Albrechtsburg  v Míšni  první  porcelánovou továrnu v Evropě pod jménem „Königlich-Polnische und Kurfürstlich-Sächsische Porzellanmanufaktur“ Porcelánka zde sídlila 153 let (1710-1863).

1880

Před 140 lety bylo rozhodnuto o zřízení odborných škol. Národní listy informovaly, že 24. dubna 1880 na 80. schůzi sněmovny poslanců c. k. Říšské rady schválili poslanci rezoluci o tom: „...aby vláda postarala se o dostatečné rozmnožení českých středních škol na Moravě a v Čechách. Rezoluce ta přijata 160 proti 139 hlasům. Také moravští velkostatkáři hlasovali pro rezoluci... 27. května 1880 nynější ministerstvo obchodu dává najevo dobrou vůli zřizovati odborné školy konečně také v českých krajích. Za touto příčinou upozorňujeme orgány jeho, že nejnaléhavější jest potřebou založiti na českém Jihu, v oboru obchodní a průmyslové komory budějovické, zejména v kraji táborském, přiměřené odborné školy, aby se zde zvedl průmysl a odpomoženo bylo konečně poměrům tamního obyvatelstva. Zejména by záhodno bylo, aby zřízeny byly tyto odborné školy: ve Vlašimi škola košíkářská, v Kardašově Řečici škola tkalcovská a v Bechyni škola hrnčířská.“  

Před 140 lety v roce 1880 zahájil provoz ve Znojmě keramický podnik, jehož zakladatelem a prvním majitelem byl bývalý setník c. k. rakousko - uherské armády Dr. Rudolf Ditmar. Z počátku továrna vyráběla nádobí a selskou majoliku. Později se vyrábělo i umělecké zboží, stolní lampy a od roku 1884 i zdravotnická a užitková keramika. Do roku 1895 se vyráběly  i obkladačky a stavební keramika. Významný výrobek  firmy byla „vídeňská lampa s regulačmím kolečkem – Wiener Moderateurlampe“ (vynález R. Ditmara).

1885

Před  135 lety v roce 1885 byla založena Umělecko-průmyslová škola v Praze (UPŠ). V zakládající listině stojí: „vychování v umění dovedných sil pro umělecký průmysl a vycvičení učitelských sil pro vyučování uměleckoprůmyslové a pro učitelství kreslení na školách středních“. Prvním ředitelem školy byl architekt František Schmoranz mladší. V roce 1919 zde založila ateliér keramiky - „speciálku keramiky“ Helena Johnová a byla jmenovaná profesorkou.  

1970

Před  50 lety 1. dubna 1970 nastoupil do funkce ředitele dubské porcelánky Ing. Vladimír Feix, dr. h. c.,  tehdejšího závodu 13 koncernu Karlovarský porcelán, n. p. v Dubí u Teplic. Vladimír Feix nastoupil do učebního poměru v porcelánce v Dubí v roce 1947. V roce 1993 byl oceněn v 1. ročníku soutěže za dosažené výsledky v ekonomice, organizaci a řízení průmyslového podniku titulem „Manažer roku“. V tomtéž roce se stal členem Výtvarné rady tehdejšího Institutu výtvarné kultury a následně členem Vědecké rady Fakulty sociálně ekonomické UJEP. Po dvě volební období vykonával funkci předsedy Správní rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Za svou práci byl oceněn rektorem univerzity Čestným uznáním a v roce 2009 mu byl univerzitou udělen čestný titul „doctor honoris causa“. V roce 2012 byl uveden do Síně slávy českého managementu. V roce 1989 zorganizoval 1. ročník Mezinárodního hrnkového sympozia a od roku 1992 organizuje i mezinárodní sympozia malby kobaltem pod glazuru „Tradice a možnosti”. Sympozia se konají jako bienále. Spoluorganizátory těchto sympozií se stala Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a Regionální muzeum v Teplicích.

1990

Před  30 lety 11. května 1990 založil Ing. Norbert Kostřica ve Štětí  realizační atelier Novito, který se specializuje na realizaci náročných výrobků z porcelánu. Novito se z 90% zabývá výrobou atypických výrobků z porcelánu podle návrhů předních českých a zahraničních designérů. 10% představuje volná tvorba, převážně jde o malby kobaltem   pod glazuru na porcelánové kachle, vázy a další porcelánové objekty včetně realizací do architektury. Na těchto zakázkách firma spolupracuje s českými i zahraničními architekty, malíři a sochaři.

2000

Před 20 lety v říjnu 2000  předala  a. s. Český porcelán  pro potřeby  výuky  designu  keramiky  univerzitě  na  25 let  do užívání  zrekonstruovaný objekt  bývalé porcelánky Eichwalder Porzellan – und Ofenfabrik Bloch & Co. Böhmen v Bystřici (Wistritz).  Ateliér  tak  získal  pro své  studenty  potřebný  prostor a  vynikající  podmínky  pro  výuku  designu  porcelánu  a  tvrdé kameniny. Tuto pomoc škole upřesňuje  ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze paní PhDr. Helena Koenigsmarková: „Pro rozvoj  ateliéru bylo samozřejmě klíčové získání budovy staré porcelánky v Dubí, díky velkorysosti ředitele Českého porcelánu ing. Vladimíra Feixe. Od zprovoznění v roce 2000 se stupňuje kvalita absolventů a zejména podstatnou roli hraje propojení jejich studia s výrobou, takže mnohé ze závěrečných prací studentů jsou dnes již vyráběny a používány. To není a nebyla u nás nikdy věc samozřejmá a vždy se to dařilo jen díky společnému úsilí všech složek: umělců, výrobců, finančníků, ale i uživatelů.“

2010 / Výstava 300 + X v Selbu 

Před deseti lety se k 300. výročí založení 1. evropské porcelánky uskutečnila  24. 4.- 2. 11. 2010 v německém Porzellanikon (skupina muzeí zahrnující Evropské muzeum porcelánu v Hohenbergu a evropské průmyslové muzeum porcelánu v Selbu) pod názvem 300 + X  výstava prací studentů a absolventů  vybraných vysokých škol  z  Evropské unie, zabývajících se designem porcelánu. K prezentaci na této prestižní výstavě bylo vybráno 34 vystavujících ze čtrnácti škol. Výstava byla  rozdělena  do čtyř tematických  okruhů:

A) Design a životní kultura - design pro speciální potřeby, handicapované osoby.                                                                          

 B) Evropská tradice - interiéru a architektonické koncepce.                                                                                                                                                                            

C) Vzhled a materiál - práce s estetickými hodnotami porcelánu, tenkost, průsvitnost, tvrdost a pod..                                                                                                                                                                                            

D) Design a technologie - objevování  a uplatňování nových metod s využitím potencionálu tradičních a  současných  technologií pro inovaci výrobků.

 V přísném výběru vystavujících uspěly  výrazně české školy, které se prezentovaly  devíti vystavujícími. Ateliér keramiky a porcelánu  VŠUP prezentovali 3 vystavující – Viktor Chalepa, Matěj Polách a Eliška Stuchlá. Ateliér Design keramiky FUD UJEP se prezentoval 6 vystavujícími. V kategorii Design a životní kultura -  Yu Kawasumi, Petr Korecký, Pavla Krčmaříková, Šárka Schmelzerová, Roman Šedina. Jejich práce spadaly do sociálního programu ateliéru, zaměřeného na handicap zraku a ruky. Do kategorie Design a evropská tradice byla zařazena práce Nely Tréškové miska Cubis. Dubský ateliér  Design keramiky měl na této výstavě největší expozici nejen počtem vystavujících, ale i rozsahem své expozice. Mezi profesionály byl zařazen někdejší student ateliéru a později odb. as. MgA. Miloš Nemec. Do sbírek muzea Porzellanikon byly zařazeny vystavené studentské práce Šárky Schmelzerové set misek pro osoby s hendikepem ruky „Boww“, Petra Koreckého „Čajový Set pro nevidomé osoby“ a dóza „Maggie“ Miloše Nemce.

Pavel Jarkovský 

Foto: archiv autora 31. 3. 2020

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu