Design Cabinet CZ

14.03. 2023

Marek Pokorný: Plato. Gratulujeme!

Recenze

Ostravská Městská galerie současného umění pod vedením Marka Pokorného se stává třetí českou výraznou institucí, která dokázala překročit svůj vlastní stín a vykročila z do sebe zahleděného zakletého kruhu umění pro umění. Je to cítit v mnoha rovinách její činnosti, ale nejlépe vše charakterizuje vize s názvem Porozumět světu, zveřejněná na webu instituce:

Poskytujeme zázemí všem, kteří chtějí v širších souvislostech porozumět současné době. Její složitost a bohatství reflektujeme prostřednictvím umění.

Druhou institucí byl po roce 2000 dnes již slavný pražský DOX, založený Leošem Válkou, který začal dráždit klasické kunsthistoriky kurátorskými projekty s dominantními sociálními kvalitami. Co je DOX? Prostor pro kritickou veřejnou diskuzi o zásadních tématech, která utvářejí náš svět. Přesvědčení, že věci lze dělat jinak. To vše je DOX. DOX je platforma pro kritické zkoumání, prezentaci a diskuzi o zásadních společenských tématech, místo pro společenské interakce, kde věda, vizuální umění, literatura, performing arts a další disciplíny proměňují každodenní zkušenost s realitou dnešního světa.

V 90. létech s takovým přístupem u nás začalo benešovské Muzeum umění a designu, kdy zakladatel Tomáš Fassati ve své vizi podtrhl, že jeho vzdělávací poslání nesměřuje k umění, ale prostřednictvím umění k osobnostnímu rozvoji člověka. V koncepci činnosti si stanovilo tři základní programy: rozvíjet poznání ekosystému, podporovat znalost lidské společnosti a podnítit zájem o kvality lidské vertikály – hloubku prožitků a vnímání všeho, co člověka přesahuje.

Výrazná období lidské historie umění nesloužilo sobě samému. Je dobře, že se k tomu mnohde opět vrací.

 

Jiří Vojáček

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu