Design Cabinet CZ

02.03. 2020

Mary Elizabeth Jane Colder: Významné ženy v historii designu a architektury

Historie a osobnosti

     Obvykle upozorňujeme na architekty a designéry, kteří zásadně ovlivnili vývoj těchto oborů. Po jejich boku však často stály ženy, které svojí prací výrazně přispěly k rozvoji architektury a designu a jejich projekty získaly velké uznání a ocenění. Především se ale zasloužily o budoucí profesní rovnoprávnost. Připomeňme si jejich význam, úsilí a odkazy, které rezonují i v současnosti. 
     Mary Elizabeth Jane Colder (*1869 - 1958†) byla interiérová designérka a vedoucíarchitetkka společnosti Fred Harvey. Navrhovala hotely, obchodní domy a odpočívadla. Vystudovala jednu z prvních uměleckých škol v Kalifornii, založenou již v roce 1874. Na Mechanic Arts High School vyučovala kreslení a byla tam uznávanou profesorkou. Vytvářela regionální site-specific architekturu a zajímala se zejména o domorodou americkou kulturu. Blízké jí bylo také hnutí Arts and Crafts. Do své práce často zahrnovala odkazy na indiánské umění a řemesla. Její neznámější budovy se nacházejí v národním parku v Grand Canyon v Arizoně. V jejích jednadvaceti projektech lze vypozorovat odkazy na přírodní i místní kulturní krajinu. V historických detailech čerpala inspiraci z výprav za památkami z období původních indiánských kmenů. V roce 1948 odešla Colter do Santa Fe, kde navrhovala hotely podél železniční tratě. V Santa Fe také o deset let později zemřela. Současníci jí často nazývali pouze jako „dekoratérku“, ale její čtyři projekty - Hopi House, Hermit's Rest, Lookout Studio a Desert View Watchtower – byly označeny za národní historické památky.

Andrea Vaňourková
Zdroj: internet (https://pioneeringwomen.bwaf.org/mary-elizabeth-jane-colter)

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu