Design Cabinet CZ

14.11. 2019 - 14.11. 2019

Národní cena za studentský design 2019

Soutěže

Výsledky

Národní cena za studentský design oslavila letos devětadvacáté výročí! Po druhé byli jejími vyhlašovateli Design Cabinet CZ společně s plzeňskou nadací SUTNAR – NADACÍ RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015.

Vyhlášení výsledků proběhlo 14. listopadu 2019 v plzeňském DEPO2015.

Rok 2019 patří pracím v široké škále produktového designu a průmyslového designu. Přihlásilo se 192 autorů s183 pracemi, z 13 univerzit a 12 vyšších odborných škol a středních odborných škol. Jejich práce hodnotily tři nezávislé poroty: dvě národní pedagogické poroty a poté mezinárodní porota. Celkem 59 profesionálních vysokoškolských a středoškolských pedagogů, produktových a industriálních designérů, expertů a kurátorů designu. 

Národní pedagogické poroty nominovaly pro rozhodování mezinárodní poroty 107 prací. Mezinárodní porota pak  v několikakolovém hodnocení udělila Národní cenu za studentský design 2019 * GRAND, Národní cenu za studentský design 2019 * JUNIOR, sedm ocenění Excelentní studentský design 2019 a patnáct cen Dobrý studentský design 2019.

Výsledky

Vítěz Národní ceny za studentský design 2019 *GRAND Jaroslav Prchal  z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni získává cenu Českých center (týdenní rezidenční pobyt v některé z evropských metropolí se sídlem Českých center), pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni, výrobky firem Tescoma s. r. o., IKEA ČR, s. r. o., knihu Materiology, volný vstup do knihovny materiálů Matério a roční předplatné časopisů Architect+ a Brand & Stories.

Vítězka Národní ceny za studentský design 2019 *JUNIOR Nikola Kolářová ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě obdrží pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni, knihu Materiology, volný vstup do knihovny materiálů Matério, výrobky firem Tescoma s. r. o., IKEA ČR, s. r. o. a roční předplatné časopisů Architect+ a Brand & Stories.

Ocenění Excelentní studentský design získali Filip Krampla a Valeriea Shveikina z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, Šárka Ištvánová, Elena Pavlenko a Lucie Kopřivová z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni a Magdaléna Fousová s Tomášem Havlem z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Obdrží pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni a výrobky firem Tescoma s. r. o. a IKEA ČR, s. r. o.

Všichni mezinárodní portou ocenění studenti mají právo používat značku odpovídající její výši.

 

Zvláštní ceny

Zvláštní ceny udělují děkani vzdělávacích institucí, profesionální sdružení, muzea a odborné časopisy. Cenu Design Exit udělil děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (30 000 Kč) Aleně Liškové z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ocenil (po 10 000 Kč) Leonu Královou ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, Lucii Horákovou z Fakulty architektury ČVUT v Praze a Tomáše Starého z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Cenu ředitele Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (5 000 Kč) obdržel František Dvořák z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, Cenu ředitelky Uměleckoprůmyslového musea (odkoupení vybraného exponátu do muzejních sbírek za přiměřenou cenu) získala Terezie Lexová z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Cenu ředitele Národního technického muzea (odkoupení vybraného exponátu do muzejních sbírek za přiměřenou cenu) Jaroslav Prchal z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Cenu Unie profesionálních designérů ČR Tom Šindelář z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Cenu Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea (5 000 Kč) studentka AVE ART Ostrava, soukromé Střední umělecké školy a Základní umělecké školy Anna Marie Kohutová a Cenu brněnského studia DesignATAK Jan Maxmilián Blšťák z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně (dvoutýdenní placená stáž ve studiu a knihu Kobobook).                                                   Letos udělil  tři ceny taky Design Cabinet CZ – Kateřině Rydlové a Magdaléně Fousové z Fakulty architektury ČVUT a Filipovi Kramplové z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Obdrželi odbornou literaturu a PR podporu.   

Firmy IKEA ČR, s.r.o. a Tescoma s. r. o. darovaly své produkty vítězům národních cen a také těm, kdo získali ocenění excelentní studentský a dobrý studentský design.

 

Cena novinářů a ceny veřejnosti

Žurnalisté udělili Cenu novinářů Magdaléně Fousové z Fakulty architektury ČVUT. Veřejnost hlasovala prostřednictvím Institutu IH21.Nejvyšší počet hlasů mezi pracemi z vysokých škol a univerzit získala Paula Benčaťová z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a mezi vyššími a středními odbornými školami  Nikola Kolářová ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě. Všechny byly obdarovány čokoládovou bábovkou.

Soutěž a výstavy mohly proběhnout díky finanční podpoře firem Grund, a. s., Domu bytové kultury Praha a. s., nadace Jablotron, statutárního města Plzeň a Plzeňského kraje (www.turisturaj.cz) a materiálové podpoře Design Cabinetu CZ, Českých center, nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH, DEPO2015, Fakultě architektury ČVUT, Institutu H21, studiu DesignATAK a firmám IKEA ČR, s. r. o., Tescoma s. r. o. a Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.  

Grafický vizuální styl soutěže a katalogu vytvořil student Vojtěch Liebl z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.

Lenka Žižková
 

 

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu