Design Cabinet CZ

02.06. 2020

Natelie Griffin de Blois – významné ženy v historii designu a architektury

Historie a osobnosti

Obvykle upozorňujeme na architekty a designéry, kteří zásadně ovlivnili vývoj těchto oborů.Po jejich boku však často stály ženy, které svojí prací výrazně přispěly k rozvoji architekturya designu a jejich projekty získaly velké uznání a ocenění. Především se ale zasloužily o budoucí profesní rovnoprávnost. Připomeňme si jejich význam, úsilí a odkazy, které stále rezonují i v současnosti.


Zájem o architekturu vzbudil u Natalie de Blois (*1921 – 2013†) její otec, který byl stavebním inženýrem. Její představy o moderní architektuře velmi ovlivnila návštěva Světového veletrhu v New Yorku ve Flushing Meadows. Studovala na Columbia University a když promovala, pouze pět z jejích osmnácti spolužáků byly ženy. Jejího talentu si všimli ve společnosti Skidmore, Owings & Merrill (SOM), a tak se dostala k navrhování lázeňských domů na Jones beach. Byla hlavní designérkou hotelu Terrace Plaza v Cincannati, který byl dokončen v roce 1948. Během 50. let se podílela na nejvýznamějších projektech SOM, včetně Lever House, centrály Union Carbide a universitního kampusu v Connecticatu. Na počátku 60. let se přestěhovala do Chicaga.
V průběhu své kariéry mnoho let bojovala se sexismem. Přestože pracovala již desítky let u SOM a měla značnou zodpovědnost za konkrétní projekty, nestala se nikdy rovnocenným partnerem společnosti. Z těchto důvodu brzy začala obhajovat ženy a jejich práva zejména v architektuře.

Byla zakládající členkou Chicago Women in Architecture a její zapojení do této organizace s její významnou pozicí v SOM vedlo v roce 1974 ke  jmenování do skupiny AIA Taskforcen on Women in Architecture. Natalie de Blois se postupně stala známou a velmi aktivní osobností ve feministických architektonických kruzích. Skidmore, Owings & Merrill následně po 30 letech opustila. Cestovala po Evropě, do USA se vrátila v roce 1975, kdy přijala práci v Neuhaus & Taylor v Houstonu. Tato nová profesní pozice poskytla de Blos vysokou úroveň nezávislosti, kterou v SOM nikdy neměla. Později učila na University of Texas. Jako profesorka architektury byla na univerzitě velmi spokojená, ale byla zděšená institucionalizovaným sexismem, kterého byla svědkem na celé škole. Přestala vyučovat v roce 1993 a vrátila se do Chicaga, kde také o deset let později zemřela. Celý svůj život ukazovala, že ženy jsou schopné v soutežích obstát a uspět na nejvyšší úrovni architektonické profese.

Andrea Vaňourková
Zdroj: https://pioneeringwomen.bwaf.org/natalie-griffin-de-blois/, internet

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu