Design Cabinet CZ

13.12. 2022

O náročnějších rovinách studia grafického designu s Dominikou Hynkovou

rozhovory

Mezi rozhovory s čerstvými nositeli Národní ceny za studentský design jsme vybrali tři nejzajímavější a požádali je o odpovědi na otázky vztahující se k náročnějším polohám studia grafického designu. To, že vyšší kvality výuky nejsou samozřejmostí pro každou školu, potvrdila skutečnost, že na náš podnět se odvážila reagovat jen jedna designérka – Dominika Hynková z Vysoké školy kreativní komunikace – jejíž zkušenosti se studiem s radostí zveřejňujeme.

Byla jste oceněna v soutěži o Národní cenu za studentský design. Studujete na škole, o které veřejnost méně ví. Co se Vám ve studiu jeví jako přednost školy a co jako nedostatek?

Osobně považuji za přednost její marketingové zaměření. Na naší škole se klade na marketing poměrně velký důraz, a to i při studiu grafického designu. Absolvujeme předměty jako je marketingová komunikace, specifika reklamního průmyslu apod. Část projektů v rámci ateliérové výuky se věnuje i zakázkové tvorbě. Pro někoho to však může být odrazující, a ne každému to musí vyhovovat. Záleží na profilaci konkrétního studenta. Pokud by se student grafického designu chtěl věnovat například především volné grafice nebo ilustraci určitě bude spokojenější na jiných univerzitách. Pro mě je ale toto zaměření praktické. Informace a postupy, které jsem se naučila při studiu, často používám při své práci pro klienty.

 

Upoutává škola pozornost studentů ke specializované oblasti grafického designu nazývané „informační design“, kde dominuje práce s psychologií vnímání a teorií komunikace?

Na bakalářském studiu jsme na téma informačního designu měli klauzury, takže jsme se tomuto tématu věnovali v ateliérové výuce. Na magisterském studiu jsem absolvovala poměrně intenzivní předmět, který se věnoval vizualizaci dat v digitálním prostředí. Samozřejmě se tomuto tématu věnujeme i v teoretických předmětech v rámci výuky historie grafického designu, vizuální kultury apod.

 

Jaká pozornost se věnuje ve výuce teorie barev?

Myslím, že teorie barev se dotýkáme snad v každém předmětu, který se věnuje grafickému designu. V teoretických předmětech se bavíme o psychologickém vnímání barev, jejich kulturním a historickém kontextu. Absolvovala jsem také předmět, který se věnuje digitálnímu zobrazování barev, barevným modelům, barevným profilům a přípravě pro tisk. U každého projektu se v rámci ateliéru bavíme o významu použitých barev. V rámci výuky digitálního designu o to intenzivněji, jelikož accessibility je základem fungování.

 

Jaká pozornost se věnuje testování čitelnosti grafické komunikace? Dává škola podnět se rozhlédnout po světě po metodách testování čitelnosti, například ukázkové školy designu Akademia sztuk pieknych Krakow, která výsledky svých laboratoří vizuální komunikace publikuje od 90. let 20. století?

Přiznám se, že teorie, které pochází z této akademie neznám. Ráda se na ně ale podívám. Čitelnosti se věnujeme hlavně v hodinách typografie. Jsme upozorňováni na normy stanovující meze čitelnosti a při přípravě dat pro tisk na technické parametry.

 

Pro současnost je důležitá vizuální gramotnost. Jak přistupuje škola k rozvoji této znalosti? Setkala jste se s českými učebnicemi a slovníky globální vizuální komunikace?

Ano, setkala jsem se například s učebnicí, které jste autorem – Česko-anglickým slovníkem praktické globální vizuální komunikace. Vizuální gramotnosti se věnujeme především v rámci výuky vizuální kultury, případně v rámci ateliéru.

 

V současnosti se v uměleckých školách šíří móda „design-research“, která může být přínosná, pokud se nesnaží suplovat seriózní vědecký výzkum a výsledky aktivit se přiměřeně použijí. Jaký máte názor na design-research?

Způsob použití design research se v rámci výuky liší podle toho, na jakém designu pracujeme. Většinou se jedna o kombinaci získávání informací z odborných zdrojů a výzkumů, týkajících se daného tématu, a průzkumu cílové skupiny. Pokud se věnujeme komerčnímu zadání, tak zohledňujeme koncového zákazníka více než u nekomerčních projektů. Rozsah výzkumu opět záleží na druhu a velikosti projektu - např. absolventské práce mají výzkumy samozřejmě obsáhlejší než kratší projekty v rámci výuky. Myslím si, že způsob, jakým design research používáme, se nijak nesnaží suplovat seriózní vědecké výzkumy.

 

Děkuji za rozhovor.

 

Tomáš Fassati

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu