Design Cabinet CZ

15.09. 2020

Ojedinělá výstava průmyslového designu v mmcité+ Žně designu v Bílovicích

Projekty

Průmyslový design: protiváha montoven i cesta k udržitelnosti

Na silnici č. 497 mezi Zlínem a Uherským Hradištěm sídlí v bývalém zemědělském areálu firma mmcité. Ta letos pořádala druhým rokem festival WiFič ven! (https://www.designcabinet.cz/wific-ven-a-zne-designu). Jeho součástí byl první ročník výstavy průmyslového designu Žně designu. K názvu Žně designu si jistě filmoví pamětníci a historici vybaví úspěšné Filmové žně, které se konaly ve Zlíně za německé okupace v letech 1940 a 1941 (další ročníky byly již zakázány). A designéři si jistě vzpomenou na proslulé konstatování bývalého ředitele zrušeného Design centra ČR Karla Kobosila na otázku, jaké práce se přihlásily do soutěže o Národní cenu za design (ta zrušením Design centra ČR zanikla) „byly to žně designu!“.  

 

Žně designu se tedy letos poprvé představily v nenápadné výrobní hale mmcité+, která se na několik dní vyklidila. Stroje nahradily exponáty: zubní kartáčky, hasičské rukavice, domácí kompostéry, sekačka na trávu, turniket, inkubátor, ale i automobil, katamarán nebo vírník. Spojovalo je jedno – na jejich tvaru a funkčnosti se podíleli designéři a firmy z celé České republiky.

Ambicí výstavy, která se konala od 3. do 6. září 2020, bylo upozornit na potenciál průmyslového designu – pro ekonomiku regionu, konkurenceschopnost firem i environmentální udržitelnost. „Bavíme se o designu, který stojí nohama pevně na zemi. Který ctí funkčnost, vyrobitelnost navrženého produktu i jeho přiměřenou estetickou hodnotu. Žádné samoúčelnosti, ale zdánlivě obyčejné věci zkvalitňující každodennost, “ vysvětluje základní principy Richard Vodička, ředitel studia 519. Právě tato společnost stojí za designem řady produktů vyráběných v bílovických společnostech mmcité+ a Egoé.

Průmyslový design vytváří pozitivní vliv na ekonomiku prostřednictvím produktů a služeb s vysokou přidanou hodnotou. Generuje stabilní pracovní místa, která nelze nahradit automatizací či přenesením do zahraniční montovny. Dopad má i na zvýšení image regionu či zastavení odlivu mladých lidí..

Nezanedbatelný je také přínos kvalitního průmyslového designu pro udržitelnost. „To, že designér navrhne trendy produkt, který rychle zestárne, se dít nemá. Produkty mají být kvalitně zpracovány a z dobrého materiálu. Jejich výtvarná hodnota má být taková, že budou fungovat i za 10 let. Chceme něco, čemu budeme věřit,“ popisuje filozofii udržitelnosti Richard Vodička. Důležité je podle něj i skutečnost, že do výroby jimi navržených produktů – ať už jde zastřešení nádraží, lyže, nábytek či obytné vestavby do aut – jsou zapojeni v maximální míře lokální subdodavatelé.

Výstava Žně designu pořádaná jako součást venkovního setkání WiFič ven! – navazuje volně na aktivity již zaniklého Design centra České republiky. „Je obrovská škoda, že se tomuto tématu nikdo systematicky nevěnuje. Chceme proto otevřít širší debatu odborníků, průmyslový design popularizovat a vtáhnout do děje co nejvíce firem a institucí. První krok vyšel – podařilo se nám dostat pod jednu střechu velké množství výrobců stavících na designu. Teď chceme společně postupovat dál a aktivity prohlubovat,“ uzavírá Richard Vodička.

„Design“ neznamená jen vizuálně atraktivní věc, jak se dnes na různých přehlídkách prezentuje, ale především výrobek dokonale funkční a inovativní. Je důležitý i z ekonomického hlediska: může přeměnit regiony, které by jinak sloužily jako globální montovny, v lídry na trhu. Představuje přidanou hodnotu, kterou nelze svěřit strojům ani vzdáleným výrobcům. Zastavuje odliv mladých vzdělaných lidí. Přesto se u nás podpoře místních kreativních průmyslů nikdo systematicky nevěnuje.

V případě Zlínského kraje jde navíc o významné historické dědictví, o které by bylo dobré lépe pečovat a dál jej rozvíjet. Ředitel bílovického studia 519 Richard Vodička k tomu říká: „Chceme otevřít širší debatu odborníků, průmyslový design popularizovat a vtáhnout do děje co nejvíce firem a institucí. Výstava je jedním z kroků na této cestě.“

 

Bílovická skupina představuje jedno z center kreativního průmyslu v Česku. Letos se tu dočkali hned několika významných ocenění za design: tři z produktů zrozených ve studiu 519 získaly německý Red Dot Award, z toho kempingová autovestavba Nestbox se dostala na seznam Best of the Best. Čtvrtou červenou tečkou byla oceněna nová vizuální identita společnosti mmcité+.

Více informací v příloze.

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu