Design Cabinet CZ

17.11. 2023

Potíže s encyklopediemi

Historie a osobnosti

Ergonomie, přesto, že je u nás teprve pomalu rozvíjející se vědou, má již tři české encyklopedie. Možná ale právě proto, neboť emancipující se obory potřebují více naučných a vysvětlujících textů. První dvě encyklopedie průkopnicky vytvořil na přelomu století Ing. Miroslav Král (nar. 1932) zcela bez institucionální podpory a pro mnohé vědce nezbytných grantů. Vydal je v malém soukromém nakladatelství v Rožnově pod Radhoštěm a staly se rychle nepostradatelnou pomůckou při výuce i v praxi.
Teprve třetí encyklopedie s názvem „ABC ergonomie“ byla zpracována kolektivem pod odbornou záštitou Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. A Miroslav Král byl samozřejmě součástí autorské skupiny. Způsobem vydání a distribuce však nejsou tyto encyklopedie snadno dostupné. Proto začala skupina vědců z České ergonomické společnosti vytvářet naučná hesla na české wikipedii. Pro zajímavost – anglická wikipedie, která je většinou ukázkou nejdokonalejšího a nejkomplexnějšího zpracování vědních oborů, nemá ergonomii dostatečně zpracovanou tak, aby bylo možné ji považovat za dostatečné východisko. Obsahuje sice kromě obecněji zaměřených hesel i ta speciální, ale jejich výběr je zatím velmi náhodný, nekomplexní. 
Čeští vědci proto během několika let postupně vytvořili celou řadu hesel, pro začátek zejména z aplikované ergonomie, která přímo souvisí s praktickými problémy reality. Naše wikipedie však nemá dostatečně kvalitní redakční tým. Redaktoři mají problémy s nekompetentním zasahováním do obsahu textů, přesto že mají kontrolovat pouze jejich formu. Spolupráce ergonomů s wikipedií se proto zadrhla, ergonomie bude zřejmě jako „nedůležitý“ vědní obor smazána a odborný tým se bude věnovat nabídce vydat malou encyklopedii tiskem.
Česká wikipedie bohužel sdílí většinou neinformovanost veřejnosti, která si není zatím schopna uvědomit, že módní, všemi prosazovaná ekologie je oborem, který přímo pracuje pro ergonomii. Ekologie se totiž zabývá komplexně prostředím, ve kterém lidský organismus interaguje se všemi kvalitami, což je náplní ergonomie.
Příznačné bohužel je, že bude zřejmě vymazáno i encyklopedické heslo průkopníka českých encyklopedií oboru – inženýra Miroslava Krále. Nesplnil totiž formální podmínku, že o jeho osobě píší významné časopisy. Průkopníci totiž převážně tvoří stranou veřejného věhlasu a nezávisle na ruchu grantových a jiných hodnotících komisí. Ocení je většinou až budoucnost. 
Problémem ovšem je, že v dnešní rychle se rozvíjejí společnosti by měla odborná informační média, jich jsou encyklopedie základem, umět pružně upozorňovat i na emancipující se obory.

Jiří Svátek

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu