Design Cabinet CZ

08.03. 2020

Sophia Gregoria Hayden Bennet

Historie a osobnosti

     Obvykle upozorňujeme na architekty a designéry, kteří zásadně ovlivnili vývoj těchto oborů. Po jejich boku však často stály ženy, které svojí prací výrazně přispěly k rozvoji architektury a designu a jejich projekty získaly velké uznání a ocenění. Především se ale zasloužili o budoucí profesní rovnoprávnost. Připomeňme si jejich význam, úsilí a odkazy, které stále rezonují i v současnosti.

    Sophia Bennettová (*1868 – 1953†) získala jako první žena titul v architektonickém oboru na Institute of Technology v Massachusetts. Její první architektonická soutěž a zakázka byl návrh pro Woman’s Building, jednu z výstavních hal, která byla postavena pro mezinárodní výstavu v roce 1893 v Chicagu. Podmínky soutěže odrážely současné debaty o profesích, které byly původně brány jako výhradně mužské. Sophie Bennettová se však velmi zasloužila o to, aby ženy byly v oblasti architektury stejně uznávány jako muži. V tomto projektu předvedla nejen své umělecké nadání, ale i manažerské vlohy, neboť budova byla dokončena včas před zahájením výstavy. Budova je také významná pro historii genderu v oblasti architektury. Šlo však o jedinou a poslední realizaci S. Bennettové. Žádné další architektonické práce nedokončila. Vrátila se do Nové Anglie. Jejím manželem byl později malíř portrétů a interiérový designér Willam Blackstone Bennett. Zemřela v roce 1953.

Andrea Vaňourková
Zdroj: internet (https://pioneeringwomen.bwaf.org/sophia-gregoria-hayden-bennett)

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu