Design Cabinet CZ

30.09. 2019

Spolek Osvěta hledá designérské kolegy pro kurzy zrakově postižených dětí

Bazar

Spolek osvěta z. s., který výtvarně a pohybově pomáhá dětem se zrakovým a kombinovaným postižením hledá kolegy designéry.

Spolek usiluje o to, aby se děti naučily k poznávání, objevování a tvoření zapojovat všechny smyly. Nabízí dětem všechny formy výtvarného vyjádření, používání hmatových barev, kreslení pomoci pohybu, vnímání prostoru sluchem, rozvíjení prostorové fantazie pomocí modelování z různých materiálů apod. A k tomu spolek i děti potřebují designéry! Výuka probíhá v nově zrekonstruovaných prostorech. Zájemci, hlaste se v Design Cabinetu CZ na info@designcabinet.cz

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu