Design Cabinet CZ

10.06. 2021

Think Tank IID: Místo aktuálních nepovrchních myšlenek o designu

Ergonomie

Institut inteligentního designu začal před časem publikovat stručné záznamy aktuálních diskusí o soudobém vývoji designu na svém facebooku. Rozhlédneme-li se po českém webu, jinde se s takovým obsahem koncentrovaně nesetkáme. Proto pro nepovrchní designéry, které nezajímá jen estetika nebo laicky komentované komplexní kvality designu, stojí za to uvedený facebook sledovat. Na ukázku přinášíme jeden z posledních příspěvků.

 

Design se etabloval, co dál?

Jak ve společnosti, tak ve světě institucí (snad s výjimkou sbírkotvorných) vidíme řadu pozitivních změn oproti devadesátým létům. Design se u nás etabloval, a pokud instituce, které tomu napomáhaly, budou fungovat nadále ve stejné rovině, stanou se jen jedněmi z mnoha drobných atrakcí, se kterými bude manipulovat trh podle svých potřeb. Pochopit, co jednotlivé obory potřebují pro svůj další komplexní nepovrchní rozvoj, závisí na vyšších typech lidské inteligence, které umožňují myšlení v rámci komplikovanějších systémů. Těmi oplývá jen malá část populace. Pro samotné vnímání kvalit estetiky designu či architektury stačí inteligence vizuálně-prostorová. Ta patří k jednodušším typům myšlení, kdy systémovost není příliš rozhodující. Etablovat bude nyní třeba nepovrchní myšlení o kvalitách designu závislé na náročnějších typech inteligence - intrapersonální, interpersonální, ekosystémové a existenciální/hodnotové. Nebude to snadné, je to práce pro obětavé průkopníky. Proti ní bude působit nejen skupina lidí bez této inteligence obávajících se o ztrátu své dominance, ale i mohutná síla tržního mechanismu závislého na povrchním komfortu zkoumaném nikoliv ergonomickou, ekologickou, sociální nebo etickou vědou, ale marketinkovými metodami ekonomiky, kterým tak naivně fandí módní umělecký designérský "výzkum". Rozhodující roli v boji může sehrát působivá marketinková komunikace nahrazující komunikaci odbornou. Vinou dnešní všeprostupující reklamy zahltila svět tak, že se k ní uchylují i mnozí vědci, zejména z oblasti uměnovědy: s chutí ilustrují své estetické výzkumy navenek atraktivními doplňky z ekologie, ergonomie, psychologie a dalších věd bez jakýchkoliv odborných podkladů. A to je problém, na který se budou muset soustředit průkopníci aktuálního, společensky odpovědného myšlení o designu.

 

Tomáš Fassati

 

Na facebook Institutu inteligentního designu vás dovedete adresa https://www.facebook.com/Institut-inteligentn%C3%ADho-designu-1883712768583922/

 

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu